Innerlijke Onrust

Wat is innerlijk onrust?

Innerlijke onrust kun je het beste omschrijven als een onbehaaglijk gevoel waar je geen woorden aan weet te geven. Je voelt het wel maar je kunt niet precies de vinger er achter krijgen wat de oorzaak er van is. Juist hierdoor voel je je erg onmachtig en dit versterkt het nare gevoel wat je al hebt. Hierdoor kun je erg gespannen worden. Wanneer je vaak last hebt van innerlijke onrust kan dit je leven behoorlijk ontregelen. Het zorgt er namelijk voor dat je steeds minder kan genieten van de dingen om je heen. Van de buitenkant zien mensen vaak niks aan iemand iemand die innerlijke onrust ervaart. Dat maakt het allemaal extra moeilijk. Wat zij uiteindelijk wel zien is de spanning. Op vragen echter, wat er aan de hand is, kun je hen geen antwoord geven, omdat je dit zelf ook niet goed weet.

Het wegnemen van innerlijke onrust

Innerlijke onrust ontstaat doordat er allerlei gevoelens door elkaar heen lopen. Hierdoor kun je soms opeens een onbestemd gevoel krijgen zonder dat je weet waar dit vandaan komt. Wat je eigenlijk nodig hebt is meer inzicht in je gevoelens. Wanneer je immers weet waar deze gevoelens vandaan komen kun je er beter op sturen en word je er niet zo door overvallen. Als counselor ben ik er in gespecialiseerd om samen met jou de oorzaken van de diverse gevoelens te achterhalen. In een gesprek gaan we stapsgewijs door de diverse facetten van je leven. Hierdoor ontstaat structuur in jouw gevoelens. Doordat je helder hebt waar deze vandaan komen zal je er minder door worden overvallen. De vervolgstap is om samen te kijken of er dingen zijn waar aan gewerkt zou moeten worden. Zo zal de één bijvoorbeeld bezig gaan met het verkennen van levensdoelen, een ander een positieve verandering willen maken in zijn of haar partnerrelatie en weer een ander onverwerkte zaken uit het verleden willen aanpakken.

Waar komt innerlijke onrust vandaan?

Veel voorkomende oorzaken van onrustige gevoelens zijn:

  1. nare en/of onverwerkte ervaringen uit het verleden
  2. ontevredenheid over de relatie en/of gezinssituatie
  3. het ontbreken van een levensdoel
  4. het moeilijk kunnen omgaan met je gevoel
  5. niet bij je gevoel kunnen komen
  6. perfectionisme

Het effect van innerlijke onrust op je sociale omgeving

Wanneer je jezelf regelmatig onrustig voelt, is dit niet fijn voor jezelf, maar ook niet fijn voor de mensen in je omgeving. Door de negatieve wisselwerking die er tussen jou en je omgeving ontstaat, voel je jezelf wellicht nog minder goed. Hoe je hier het beste mee om kunt gaan, is dan ook een onderdeel van de begeleiding omdat ook dit je kan helpen, om jezelf wat beter te voelen.

Kennismakingsgesprek bij innerlijke onrust

Wanneer je innerlijke onrust wilt aanpakken is het van het grootste belang dat je dit doet met een hulpverlener waarbij je je op je gemak voelt. Of dit zo is kun je natuurlijk niet aflezen van een website of een telefoongesprek. Om die reden begin ik ook altijd als eerste met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin kun je kijken of ik als hulpverlener bij jou als mens aansluit. Wanneer je dit een keer zou willen, maak dan een afspraak. Je bent van harte welkom!