Kersverse Ouders

Je relatie verandert bij de komst van je eerste kind

kersverse oudersVeranderingen na de geboorte eerste kind

eerste kind
Interview met Mark Ouwerkerk in Oei-ik-groei m.b.t. relaties die veranderen bij een eerste kind

De geboorte van een eerste kind, brengt meestal veranderingen teweeg op zowel persoonlijk- als relationeel-vlak. De periode na de bevalling is echter meestal erg druk en vermoeiend en gaat vaak ook gepaard met de nodige emoties en stress. Je moet tenslotte aan het kindje en het bijbehorende ritme, wennen. Het is dan ook niet vreemd, dat kersverse ouders niet altijd evenveel met elkaar praten over o.a. de relatie. Toch is dit soms wel nodig omdat bij iedere verandering, je wel samen moet kijken of alles wel goed loopt.

Wanneer de communicatie tussen partners langere tijd minder is, kunnen er allerlei problemen ontstaan. Doordat je niet op de hoogte bent van elkaars wensen en verwachtingen, kun je het gevoel krijgen dat je alleen staat. Uiteindelijk kunnen dit soort gevoelens relaties ontwrichten, met alle gevolgen van dien. Er is dus alles aan gelegen om de problemen aan te pakken.

Binnen de counselpraktijk doen we dit door op een positieve opbouwende manier te kijken naar wat beide partners nodig hebben, om weer te komen tot een goed samenwerkingsverband waar ook aandacht en tijd is voor jezelf, elkaar en het gezin.

Door Ouderschap minder tijd hebben

Voordat er kinderen zijn is er over het algemeen gesproken meer tijd beschikbaar voor jezelf en voor de relatie. Hierdoor is het ook makkelijker om deze tijd daadwerkelijk te benutten. De komst van een kind perkt de hoeveelheid tijd in, doordat er o.a. een zorgrol ontstaat. Om de verandering, op een goede wijze in te passen in het leven vergt dit echter wel de nodige inspanningen van beide partners.

eerste kindZo zal je, naast tijd voor jezelf en je relatie ook tijd voor je gezin in moeten plannen. Het in plannen van activiteiten, staat echter gevoelsmatig vaak haaks op spontaniteit en dit kan de nodige spanningen geven.

Andere spanningen kunnen ontstaan, wanneer een van beide partners, op de oude voet door gaat, waardoor zijn of haar tijd, ten koste gaat van de tijd voor relatie en/of gezin.

Wanneer een partner doorschiet in de vaderrol of moederrol, gaat dit vaak ten koste van de relatie, waardoor er door de andere partner een gemis kan ontstaan. (zie ook minaar en minares blijven).

Samen met de relatiecoach wordt de huidige situatie inzichtelijk gemaakt en wordt er gekeken naar de mogelijkheden die er zijn, om voor beide een beter evenwicht te krijgen in de tijdsverdeling.

 

Vermoeidheid en kinderen

Kinderen brengen een nieuw levensritme met zich mee. Kon je voorheen nog uitslapen, dan ben je nu al met dag en dauw op, omdat de kleine zich meldt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vaak de onderbroken nachten, die zijn tol kunnen eisen.

Naast de beperking van je eigen slaappatroon, krijg je er ook nog een hoeveelheid zorgtaken bij, die meestal ten koste gaan van je eigen vrije tijd en rust. Wanneer je merkt dat je steeds vermoeider raakt, dan heb je een probleem, zeker wanneer er geen oplossing in het verschiet ligt.

In een gesprek kun je het samen met je partner er over hebben hoe je hiermee om kunt gaan en hoe je hier verandering in kunt krijgen. De relatiecoach zorgt er voor dat je niet vast komt te zitten in het gesprek, maar dat er juist mogelijkheden aangekaart worden.

 

 

Emotionele gebeurtenissen tijdens en na de zwangerschap

Niet iedere zwangerschap gaat van een leien dakje. Naast dat een zwangerschap lichamelijk zeer zwaar kan zijn, krijgen mensen soms ook te maken met andere emotionele gebeurtenissen zoals vroeggeboortes, miskramen of (blijvende) lichamelijke klachten. Daarnaast spelen er soms ook ingrijpende gebeurtenissen in de directe omgeving af, zoals het overlijden van naasten. De hectische tijd waarin je jezelf bevindt, helpt dan niet echt mee, om de emoties goed te kunnen verwerken.

De kans bestaat altijd, dat je blijft zitten met een stukje onverwerkt verdriet, met alle gevolgen van dien. Het is dan goed om voor jezelf inzichtelijk te krijgen, wat er is gebeurd en welke impact dit heeft gehad op je gevoelsleven. Ook voor een partner kan dit verhelderend zijn omdat op zo een manier duidelijk wordt waar sommige gevoelens (en gedrag) vandaan komen, en hoe je daar het beste mee om kan gaan.

 

Relatietherapie voor kersverse ouders

Het getuigd van goed ouderschap dat je problemen met elkaar of in het gezinsleven aanpakt. Er zijn immers niet alleen jullie als ouders maar ook kinderen op het spel!

De relatietherapie die hier wordt aangeboden bestaat uit:

  1. inzichtelijk maken van de effecten van het ouderschap op de relatie
  2. kenbaar maken van wensen en behoeftes
  3. relatie- en gezins-prioriteiten bespreken
  4. de situatie en rollen zo veranderen dat beiden er tevreden over zijn
  5. communicatie tussen partners verbeteren
  6. handvatten mee geven zodat in de toekomst niet dezelfde problemen ontstaan

 

Positief doelgericht oplossen

Deze relatietherapie heeft dus een positieve insteek. Samen met de relatiecoach werk je er aan, om weer te komen tot een gezonde relatie. Stapsgewijs kijken we hoe je ook daadwerkelijk dingen kunt veranderen en oplossen. Bij iedere terugkomst wordt er ook gekeken of er positieve verandering zijn geweest en wordt er zo nodig bijgestuurd. Ook wanneer het traject is afgerond is de relatiecoach voor jullie beschikbaar. Indien nodig maken we dan gewoon weer een afspraak.