Ouderschap en partnerrelaties

kersverse ouders

Veranderingen na de geboorte van kinderen

eerste kind
Interview met Mark Ouwerkerk in Oei-ik-groei m.b.t. relaties die veranderen bij een eerste kind

De geboorte van een eerste kind, brengt veranderingen teweeg op zowel persoonlijk- als relationeel-vlak. Ineens is daar de verantwoordelijkheid als ouders voor een kind en dat kan best wel even wennen zijn. Daarnaast ben je ook veel tijd kwijt aan zorg en dat is tijd die je niet meer in jezelf en/of je relatie kunt steken.

Vaak zie je ook dat de geboorte van een tweede kind nog meer impact heeft op ouders. Kon je voorheen één kind nog wel makkelijk ergens onderbrengen, met een tweede erbij is dit vaak toch wat lastiger. Daarnaast heeft een tweede kind vaak ook meer impact op de rust die je thuis kunt pakken. Kon je voorheen nog zelf even relaxen wanneer je kind sliep, dan kan het nu zo zijn, dat je met de ander bezig bent.

De periode direct na de bevalling is meestal erg druk en vermoeiend. Dit gaat vaak gepaard met de nodige emoties, stress en vermoeidheid. Je moet tenslotte wennen aan de nieuwe gezinssamenstelling en het bijbehorende ritme. Het is dan ook niet vreemd, dat ouders niet altijd evenveel met elkaar praten. Toch is dit wel nodig omdat bij iedere verandering, je wel samen moet kijken of alles wel goed loopt. Wanneer de communicatie tussen partners langere tijd minder is, kunnen er problemen ontstaan. Doordat je niet op de hoogte bent van elkaars wensen en verwachtingen, kun je het gevoel krijgen dat je alleen staat. Zeker wanneer je heel erg moe bent of snel emotioneel is het lastig om weer de verbinding met elkaar te vinden.

In mijn praktijk gaan we op een positieve opbouwende manier in gesprek. Omdat dit gesprek wordt begeleid wordt voorkomen dat het vastloopt en/of te emotioneel wordt. Hierdoor kunnen jullie beiden jullie verhaal kwijt en kunnen we samen kijken naar wat jullie nodig hebben.

Door Ouderschap minder tijd hebben

Voordat er kinderen zijn is er over het algemeen gesproken meer tijd beschikbaar voor jezelf en voor de relatie. Hierdoor is het ook makkelijker om deze tijd daadwerkelijk te benutten. De komst van een kind perkt vaak de hoeveelheid tijd in. Om deze verandering, op een goede wijze in te passen in je leven vergt dit echter wel de nodige inspanningen van beide partners. eerste kindZo zal je, naast tijd voor jezelf en je relatie ook tijd voor je gezin in moeten plannen. Het in plannen van activiteiten, staat echter gevoelsmatig vaak haaks op spontaniteit en dit kan de nodige spanningen geven. Andere spanningen kunnen ontstaan, wanneer een van beide partners, op de oude voet door gaat, waardoor zijn of haar tijd, ten koste gaat van de tijd voor relatie en/of gezin.

Wanneer een partner doorschiet in de vaderrol of moederrol, gaat dit vaak ten koste van de relatie, waardoor er door de andere partner een gemis kan ontstaan. (zie ook minaar en minares blijven). Samen met de relatiecoach wordt de huidige situatie inzichtelijk gemaakt en wordt er gekeken naar de mogelijkheden die er zijn, om voor beiden een beter evenwicht te krijgen in de tijdsverdeling.

Vermoeidheid en kinderen

Kinderen brengen een nieuw levensritme met zich mee. Kon je voorheen nog uitslapen, dan ben je nu al met dag en dauw op, omdat de kleine zich meldt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vaak de onderbroken nachten, die zijn tol kunnen eisen. Naast de beperking van je eigen slaappatroon, krijg je er ook nog een hoeveelheid zorgtaken bij, die meestal ten koste gaan van je eigen vrije tijd en rust. Wanneer je merkt dat je steeds vermoeider raakt, dan heb je een probleem, zeker wanneer er geen oplossing in het verschiet ligt. In een gesprek kun je het samen met je partner er over hebben hoe je hiermee om kunt gaan en hoe je hier verandering in kunt krijgen. De relatiecoach zorgt er voor dat je niet vast komt te zitten in het gesprek, maar dat er juist mogelijkheden aangekaart worden.

Emotionele gebeurtenissen tijdens en na de zwangerschap

Niet iedere zwangerschap gaat van een leien dakje. Naast dat een zwangerschap lichamelijk zeer zwaar kan zijn, krijgen mensen soms ook te maken met andere emotionele gebeurtenissen zoals vroeggeboortes, miskramen of (blijvende) lichamelijke klachten. Daarnaast spelen er soms ook ingrijpende gebeurtenissen in de directe omgeving af, zoals het overlijden van naasten. De hectische tijd waarin je jezelf bevindt, helpt dan niet echt mee, om de emoties goed te kunnen verwerken.

De kans bestaat altijd, dat je blijft zitten met een stukje onverwerkt verdriet, met alle gevolgen van dien. Het is dan goed om voor jezelf inzichtelijk te krijgen, wat er is gebeurd en welke impact dit heeft gehad op je gevoelsleven. Ook voor een partner kan dit verhelderend zijn omdat op zo een manier duidelijk wordt waar sommige gevoelens (en gedrag) vandaan komen, en hoe je daar het beste mee om kan gaan.

Relatiecoaching voor kersverse ouders

Het is voor jezelf fijn om objectief en dus onafhankelijk met een relatiecoach de dingen te bespreken waar je persoonlijk en/of samen tegenaan loopt. De relatiecoach helpt je om met een frisse blik en nieuwe inzichten om te gaan met je gezin en met elkaar. Dat is erg prettig!

De relatiecoaching die hier wordt aangeboden bestaat uit:

  1. - inzicht verkrijgen in de effecten van het ouderschap op jullie relatie
  2. - inventariseren van wensen en behoeftes en behoeften zodat je hier gericht mee bezig kunt gaan
  3. - relatie- en gezins-prioriteiten bespreken
  4. - de situatie en rollen zo aanpakken dat  jullie beiden er tevreden over zijn
  5. - eventueel de communicatie tussen jullie als ouders, maar ook als levenspartners verbeteren
  6. - handvatten mee geven zodat je in de toekomst steeds kunt bijsturen

Positief doelgericht oplossen

Deze relatiecoaching heeft dus een positieve insteek. Samen met de relatiecoach werk je er aan, om het zo leuk mogelijk te hebben als gezin en als koppel. Stapsgewijs kijken we hoe je ook daadwerkelijk dingen kunt veranderen en oplossen. Bij iedere terugkomst wordt er ook gekeken of er positieve verandering zijn geweest en wordt er zo nodig bijgestuurd. Ook wanneer het traject is afgerond is de relatiecoach voor jullie beschikbaar. Indien nodig maken we dan gewoon weer een afspraak.


Wil jullie ook eens samen kijken of relatiecoaching iets voor jullie is? Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. In dit gesprek kun je kijken of je de manier van aanpak prettig vindt en of ik bij jullie aansluit als hulpverlener.