Spanningen in je relatie aanpakken

Spanningen die te lang aanhouden

Wanneer je spanningen ervaart in je relatie dan kun je er vaak niet meer van genieten. Het samenzijn kost dan eerder energie dan dat het iets oplevert. Tijdelijk even wat spanningen ervaren hoeft niet erg te zijn. Het wordt echter problematisch wanneer het langer duurt en je merkt dat je er samen niet uit komt. De spanningen zorgen er dan voor dat je meer afstand neemt en dus steeds minder met elkaar doet. Wanneer dit het geval is, dan wordt het tijd om hier iets aan te doen. De relatiecoach kan jullie hierbij helpen. Hij zorgt ervoor dat je op een opbouwende manier met elkaar in gesprek gaat en bespreekt waar de spanningen vandaan komen. Daarnaast helpt hij je om op een constructieve manier te werken aan oplossingen.

Communicatie en spanningen

Spanningen in je relatie kunnen ontstaan wanneer je problemen niet op een goede manier oplost. Hoe partners met elkaar communiceren speelt hierbij vaak een grote rol.  Welke problemen je ook hebt, je lost ze alleen maar op wanneer je samen op een goede manier met elkaar in gesprek komt. Wanneer dit niet gebeurt heb je constant conflictsituaties en/of is het beklemmend stil. Gaat dit te lang door, dan kun je zelfs dezelfde gevoelen ervaren als iemand met een burn-out. Symptomen zijn dan ook, slecht slapen, slecht eten, concentratieverlies, je continue gespannen voelen, enzovoort.

Het is dus belangrijk om de communicatie te verbeteren en hier aan te werken. De relatiecoach helpt jullie hierbij. Dit wordt eventueel ondersteund door opdrachten die je thuis moet doen. Al heel snel zal je merken dat je niet meer tegenover elkaar staat, maar samen werkt aan een fijnere manier van samenzijn.

Verminderen van de spanningen

Wanneer je eenmaal spanningen hebt opgebouwd zijn deze natuurlijk niet meteen weg wanneer je hieraan gaat werken. Bij relatietherapie is het erg belangrijk om de stress en spanningen in te perken. De sessies zijn er daarom ook al vanaf het begin af aan, op gericht om de stress en spanningen te minimaliseren. Hier krijg je dan ook handvatten voor mee. De relatiecoach is hierbij de stok achter de deur. Hij houdt in de gaten of de spanningen daadwerkelijk omlaag gaan en of er voortgang is. Om stress te reduceren, wordt er ook samen met de relatiecoach gekeken naar hoe je samen maar ook individueel om kunt gaan met spanningen.

Het aanpakken van de oorzaken

Spanningen in je relatie hebben meestal dieper liggende oorzaken. Vaak ontstaan ze door (negatieve) veranderingen in het gezin, werk, financiën en/of levensstijl. Met beide partners kijken we naar wat er is gebeurd, waardoor de stressvolle situatie is ontstaan. De relatiecoach begeleidt dit proces. Het is namelijk erg belangrijk om inzicht te hebben hoe spanningen in jullie relatie ontstaan en wat hierin je eigen aandeel is. Heb je dit namelijk inzichtelijk en weet je wat je moet doen, dan kun je ook in de toekomst veel beter met gespannen situaties omgaan. Zodra de oorzaak is gevonden en erkend, ga je aan de slag, om hier een positieve wending aan te geven. Ook hier krijg je weer handvatten voor mee. De relatiecoach kijkt vervolgens bij iedere sessie of er daadwerkelijk vooruitgang is. Op deze manier werk je effectief aan een hechtere relatie.