Relatie time-out begeleiding op maat

Iedere relatie is anders. De begeleiding van relaties en individuele partners, voor, tijdens en na een time-out is dan ook maatwerk. Meestal is er een hoogopgelopen relatiecrisis en is het vaak wijs om samen snel afspraken te maken. De relatie time-out begeleiding is er dan juist op gericht om erger te voorkomen. Het doel zal dan zijn om snel duidelijk te krijgen waar je aan toe bent. De regels, afspraken en dat je weet wanneer er weer over de relatie gesproken kan/mag worden kan dan de hoognodige rust geven.

Ook komt het voor dat koppels, voordat zij hulp inschakelen, al aan een “soort” relatie time-out zijn begonnen. In dat geval kijken we of dit werkt en waar er wellicht wijzigingen nodig zijn om de time-out effectiever te maken.

Daarnaast is er vaak een groot verschil in hoe mensen met deze situatie omgaan. In sommige gevallen kan het namelijk voor beide partners een verademing zijn, terwijl het toch ook regelmatig voorkomt, dat een partner het juist helemaal niet trekt. Individuele hulp is dan ook mogelijk. De relatie time-out moet immers wel "te doen" zijn. Door middel van ondersteunende gesprekken met tips en handvatten kan een time-out dan wat dragelijker worden.

De aanwezigheid van kinderen is ook een belangrijk gegeven in hoe een relatie time-out wordt vormgegeven. Zeker wanneer je samen een gezin hebt is het erg belangrijk dat je dingen zo regelt dat je rust kunt ervaren waarbij je de impact op de kinderen zo min mogelijk probeert te houden. Afspraken over hoe je de zorg over de kinderen verdeelt, hoe je met hen praat en wanneer je samen dingen als gezin doet, zijn dan ook vaak onderwerp van gesprek.

Hulp is dus maatwerk waarbij steeds gekeken wordt wat er nodig is, omdat dit soort emotionele situaties aan veranderingen onderhevig zijn.

Relatie time-out begeleiding is in 3 fases onder te verdelen, namelijk begeleiding van relaties en individuele partners, voor, tijdens en na de time-out. Een vast onderdeel is vaak wel, dat er ook gewerkt wordt aan de onderlinge communicatie.

Begeleiding voor de relatie time-out

 • Bespreken “of” een relatie time-out überhaupt een goede optie is
 • Bespreken of er alternatieven zijn
 • De “indeling” van de relatie time-out bespreken
 • Afspraken vastleggen m.b.t. de relatie time-out
 • Werken aan een betere onderlinge communicatie
 • Bespreken hoe je moet omgaan met eventueel aanwezige kinderen

Begeleiding tijdens de relatie time-out

 • Evaluatie van de time-out (Kijken naar wat goed gaat en wat niet. Eventueel bijsturen.)
 • Individuele ondersteuning (Leren omgaan met pijn, onzekerheid, verdriet)
 • Individueel klankbord (Doe ik het goed? Hoe kan ik dingen anders doen?)
 • Onderlinge communicatie van partners verbeteren
 • Effectiever om leren gaan met eigen gevoelens (binnen de relatie)
 • Inzicht verkrijgen in hoe je/jullie in deze situatie zijn belandt (inzicht helpt om dingen een plek te geven)
 • Stapsgewijs werken aan terugkomst (indien van toepassing)

Begeleiding na de relatie time-out

 • Begeleiding bij een nieuwe opstart (indien van toepassing).
 • Voorkomen dat je niet in dezelfde valkuilen valt.
 • Begeleiding (samen of individueel) bij eventueel uit elkaar gaan

Frequentie gesprekken relatie time-out

Voor aanvang van een relatie time-out komen koppels vaak eerst bespreken hoe ze een time-out voor zich zien. Het is prettig en functioneel om hier begeleiding bij te hebben.

Omdat een relatie time-out vaak een kwestie is van onderzoeken wat wel en wat niet werkt, is het meestal nuttig, om zeker in het begin met enige regelmaat samen met de relatietherapeut te evalueren.

In de periode die volgt, gaat de frequentie van gesprekken vaak omlaag, en zijn deze om de 2 a 3 weken.

Individuele begeleiding hangt af van de situatie en hoe je er mee om gaat. De een heeft wat meer begeleiding nodig dan de ander. Het is in ieder geval prettig, om dan samen te kunnen gaan zitten met de relatietherapeut omdat deze van de situatie af weet, en je daarom gericht kan ondersteunen.

Het kennismakingsgesprek

Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor goede begeleiding. Ieder  relatie time-out- traject begint daarom ook met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek bekijken we of relatiecoaching bij deze relatieproblemen een gepaste oplossing is en hoe het te volgen traject er uit ziet.