Tijdelijk uit elkaar - Relatie time-out

Waarom tijdelijk uit elkaar?

tijdelijk uit elkaar
Een relatie time-out is een noodmaatregel. Het is of tijdelijk uit elkaar of definitief uit elkaar gaan. Het initiatief komt meestal vanuit één partner. Deze partner heeft snel rust en/of afstand nodig omdat hij of zij anders emotioneel maar vaak ook fysiek onderuit zou gaan. Tijdelijk uit elkaar gaan kan dan soms een redding zijn voor de relatie. Ik adviseer echter wel om dit goed doordacht aan te pakken. Ga je namelijk zonder plan of begeleiding tijdelijk uit elkaar dan heb je kans dat er nog een grotere verwijdering ontstaat.

PDF relatie time-out basisplan met afspraken

Relatie burn-out - Relatie time-out

relatie time-out
De gespannen situatie waarin jullie je bevinden heeft vaak te lang geduurd. Hierdoor zijn mensen in dit soort situaties meestal erg emotioneel en hebben ze vaak slaapproblemen, concentratieverlies en eetproblemen. Dit soort verschijnselen zijn te vergelijken met die van overspannenheid en burn-out. Het kan daarom een redding zijn om even uit elkaar te gaan zodat erger voorkomen wordt. Bij een burn-out door werkomstandigheden is het ook heel logisch om even niet naar het werk te gaan. Daar komen immers de spanningen vandaan. Het zelfde geldt bij een burn-out op relatiegebied. Even weg uit de relatie, kan er voor zorgen dat je weer wat op adem komt. Je kunt dingen van je afzetten, emoties laten zakken en je energie bijtanken. De één lukt dit zelfstandig, de ander zal wellicht hier hulp bij nodig hebben. Wat in ieder geval helpt is de aanwezigheid van een plan waarin staat hoe de relatie time-out gaat verlopen. Dan weet je beiden waar je aan toe bent en dat kan rust bieden.

Evenwichtige beslissing

proefscheiding

Een groot voordeel van tijdelijk uit elkaar gaan is, dat je niet definitief de handdoek in de ring gooit. Door een tijdje niet samen te zijn, kun je meestal weer wat helderder denken. Je geeft jezelf en je partner de kans om van een afstand naar de relatie te kijken. Vaak is het ook heel zinvol om met een relatiecoach naar jullie situatie te kijken. Deze kan jullie helpen om gesprekken constructief te houden om zo de situatie inzichtelijk te krijgen. Vervolgens wordt er gekeken of er nog mogelijkheden zijn en hoe je hier vorm aan kunt geven. Tijdelijk uit elkaar gaan kan leiden tot een meer evenwichtige beslissing. Een time-out kun je overigens indelen zoals je zelf wilt. Hieronder staan wat voorbeelden. Het hoeft bijvoorbeeld niet altijd een lange periode te zijn.  Je kunt bijvoorbeeld ook "rustdagen" in een week plannen, waarop je even niet samen bent.

relatie time-out

Hulp voor jezelf tijdens de relatie time-out

Vaak is tijd in je eentje spenderen niet genoeg om weer tot jezelf te komen. Dat is ook wel logisch omdat de problemen in de relatie nog niet zijn opgelost en er voor langere tijd roofbouw op jezelf  is gepleegd. Je moet moet dus vaak meer doen dan alleen rusten om weer wat beter in je vel te komen zitten. Samen met de relatiecoach kun je kijken wat op dit moment het beste voor jou is.

Daarnaast is het ook goed om voor jezelf  te analyseren, hoe het zover heeft kunnen komen en wat hierin je eigen aandeel is geweest. Je kunt het  zien als een soort burn-out op relatiegebied en je zal het in de toekomst, dus echt anders moeten gaan doen, om niet weer in een vergelijkbare situatie te belanden.  Ook hierin wordt je door de relatiecoach begeleid d.m.v. gesprekken en oefeningen.

Kom je er voor jezelf achter, dat het echt niet meer gaat, dan is het vaak toch niet makkelijk, om definitief een beslissing aan je partner mee te delen. Ook hierbij is ondersteuning in deze praktijk mogelijk.

Verandering in de relatie is nodig!

proefscheiding regels

Wellicht kom je er tijdens de relatie time-out achter, dat je gevoelsmatig er nog niet alles aan hebt gedaan om de relatie te verbeteren. Ook kan het gebeuren dat je je partner mist.  In alle gevallen, waarbij wordt besloten, om verder te gaan met de relatie, is het essentieel om ook aan de relatie te werken! Als er namelijk niets verandert, hoe voorkom je dan, dat je weer dezelfde problemen krijgt, nadat je tijdelijk uit elkaar bent geweest? Relatietherapie kan hier het verschil maken. Door het  no-nonsense karakter van deze hulp, worden relatieproblemen geheel inzichtelijk gemaakt en wordt het ook duidelijk, welke mogelijkheden zijn om de relatie vlot te trekken. Natuurlijk wordt ook besproken of een relatie time-out een juiste stap is of  dat er wellicht andere mogelijkheden bestaan.

In mijn boek "Is er nog gevoel?"  ga ik dieper in op de relatie time-out en het doel hiervan. Hierin staat praktisch beschreven wat je zelf kunt doen om een positieve verandering in je relatie teweeg te brengen. Daarnaast vertel ik over de positieve en negatieve signalen waar je op kunt letten en vertel ik meer over het beslismoment.

Werkt een relatie time out?

time out in het huwelijk
De effectiviteit van een time-out aan is geheel afhankelijk van hoe de situatie op dat moment in de relatie is, en de bereidwilligheid om tijdens de time-out toch ook te werken aan jezelf en/of de relatie.

De effectiviteit van een time-out wordt groter wanneer je op gepaste tijden, actief met de relatie en/of jezelf bezig bent. Doe je immer niets, dan gebeurt er ook niets. Voortzetting van de relatie, heeft meer kans wanneer er tijdens de periode van bezinning, wezenlijk dingen zijn veranderd in gevoel en communicatie.

Om dit voor elkaar te krijgen kan relatietherapie een uitkomst bieden. De relatietherapeut kan samen met beide partners kijken naar hoe de relatie tot dan toe is verlopen, inzichtelijk maken hoe de problemen zijn ontstaan, en welke gevolgen dit heeft gehad. Hierdoor kan ook duidelijk worden, of er nog iets aan de relatieproblemen is te doen, of dat het beter is om de relatie te beëindigen. Bovendien geeft dit beide partners inzicht, in hoe zij functioneren, zodat zij hier in de toekomst op kunnen anticiperen.

Tijdens de relatie time out, kan soms duidelijk worden dat er nog wel gevoelens voor elkaar zijn. Wanneer beide partners dan in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen, voor hun eigen aandeel in de problemen, dan heeft de relatie nog wel degelijk een kans.

Wil je nu weten of het zin heeft om aan een relatie time-out te beginnen, of dat er wellicht andere mogelijkheden zijn, schroom dan niet om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen. In de meeste gevallen kunnen wij binnen een week dit gesprek hebben, en is er dus al heel snel, meer duidelijkheid.

Tijdelijk uit elkaar? Ik moet er niet aan denken!relatieproblemen time-out

Het komt regelmatig voor dat een van de twee partners wel een time-out zou willen, terwijl de ander dit absoluut niet wil. Wanneer er vervolgens geen actie meer wordt ondernomen om iets aan de relatie te doen, ontstaat er vaak een patstelling, die meestal eindigt met een definitieve scheiding.

Zitten jullie in een dergelijke situatie, schroom ook dan niet om contact op te nemen. De relatiecoach, als objectieve buitenstaander, kan namelijk samen met jullie kijken of er geen andere, wat minder dramatische mogelijkheden zijn, om toch wat rust en ruimte te creëren.

tijdelijk uit elkaar positieve ervaringen

Voor en nadelen van een relatie time-out

Tijdelijk uit elkaar gaan, kan een tijd zijn van herstel. Je kunt weer op krachten komen en je kunt sociale contacten op bouwen of aanhalen. Daar tegenover staat dat het niet samen leven ook negatief kan werken, zeker wanneer er niet af en toe wordt gewerkt aan de relatie en/of jezelf. Het ontbreken van communicatie kan er dan voor zorgen dat je nog verder uit elkaar groeit.

Belangrijk is dus, om wel een soort plan te hebben. De relatiecoach kan je hierbij helpen. Onder het kopje "Voorbeelden" vind je een aantal voorbeelden zoals ik die in de praktijk al heb begeleid en waarover ik je dan ook meer kan vertellen.

Hoe lang moet je uit elkaar gaan?afstand nemen in relatie

Een time-out kan verschillende tijdlengtes hebben en ook worden onderbroken, door momenten van samenzijn met partner en/of gezin (zie voorbeelden). Wanneer je effectief met een time-out bezig bent, heb je bovendien met enige regelmaat, samen gesprekken bij de relatiecoach.
Vaak wordt er wel een soort format gekozen zoals bijvoorbeeld de door-de-week-timeout. Tijdens de gesprekken met de relatiecoach, wordt er vervolgens gekeken, of de time-out nog moet worden voortgezet.

Het plan - Afspraken en regels bij tijdelijk uit elkaar gaan

Het is goed om samen een aantal afspraken te maken, van wat wel en niet wenselijk is tijdens de time-out. Een gulden regel die bovenaan staat, is dat er geen intieme relaties met andere personen aan wordt gegaan dan wel wordt onderhouden.  Daarnaast zijn er ook nog praktische zaken, zoals het omgaan met financiën, contact met kinderen en contact met elkaar, die moeten worden geregeld. Hiervoor is in de webshop de PDF "Relatie time-out Basisplan en Afspraken" beschikbaar. Dit boekje bevat een plan waarmee je een relatie time-out kunt vormgeven. Daarnaast staan er veel handvatten, tips en inzichten in die erg bruikbaar zijn op het moment dat je een relatie time-out aangaat.

Een time-out en kinderen

time out en kinderen

Wanneer je een gezin hebt en er zijn relatieproblemen, geeft dit meestal extra druk op beide partners. Je bent immers samen ook verantwoordelijk voor je gezin, en je kunt niet zomaar even weg. Toch geldt hier ook dat een time-out, juist even de rust kan verschaffen, die nodig is om weer wat energie op te bouwen. In die periode van rust, is het goed om te kijken naar de relatieproblemen. Je blijft immers altijd vader en moeder en zal dus wel met elkaar zal moeten kunnen communiceren ook al ben je niet (meer) samen. Zie hiervoor het voorbeeld de door-de-week time-out, dat veel wordt toegepast in gezinnen omdat de impact op de kinderen hierdoor vaak beperkt blijft.

Voorbeelden: plan van aanpak

Hier vier voorbeelden van hoe je een relatie time-out kan gebruiken als hulpmiddel :

Voorbeeld 1 - de door-de-week time-out

time out regels

Deze time-out wordt regelmatig gebruikt door mensen met gezinnen om even op adem te komen, en heeft de minste impact op het dagelijkse leven, in het gezin.

 • Een van de partners verblijft door-de-weeks ergens anders maar komt in het weekend thuis
 • In het weekend worden er samen leuke dingen gedaan
 • Door de week kom je samen om aan de relatieproblemen te werken
 • Indien nodig, maak je gebruik van individuele hulp
 • Samen met de relatiecoach bekijk je van week tot week hoe het gaat en wat je wilt

Voorbeeld 2 - de korte time-out alleen

Deze time-out wordt meestal gebruikt door mensen, wanneer het contact tussen beide partners dermate stroef verloopt, dat het alleen maar energie kost

 • Bepaal hoe lang je uit elkaar wilt zijn; 7, 14, 21 of 28 dagen
 • Maak iedere week een afspraak samen
 • Maak aan het begin van de time-out een afspraak voor individuele hulp
 • Maak regels over hoeveel contact je met elkaar hebt (en hoe); hoe minder hoe beter

Voorbeeld 3 - de langere time-out alleen - de proefscheiding

Wanneer je er gevoelsmatig bijna uit bent, maar je toch meer zekerheid wilt hebben of je de juiste beslissing neemt. Waar mensen vooral naar op zoek zijn, is of ze hun partner gaan missen of juist niet.

 • Begin met een gesprek samen waarin uiteen gezet wordt wat nu precies de bedoeling is van deze time-out / proefscheiding.
 • Bepaal hoe lang je uit elkaar wilt zijn; 1, 2 of  3 maanden
 • Maak een afspraak om de maand waarin je samen de “proefscheiding” evalueert
 • Zoek indien nodig individuele hulp
 • Maak regels over hoeveel contact je met elkaar hebt (en hoe); hoe minder hoe beter
 • Ieder gesprek samen wordt geëvalueerd of de relatie wordt voortgezet

Voorbeeld 4 - de vakantie time-out

Een time-out waarbij gebruik wordt gemaakt van de vrije tijd, die er toch al gewoonweg is. Even alleen zonder partner op stap om tot jezelf te kunnen komen.

 • Kies een vakantie uit, bij voorkeur de eerst volgende
 • Maak voor de vakantie een afspraak samen om inzicht te krijgen in de relatieproblemen en eventuele oplossingen
 • Maak eventueel gebruik van individuele hulp in deze periode
 • Bespreek na afloop van de periode hoe jullie verder gaan

Relatietherapie als hulpmiddel

De beslissing om een relatie time-out te nemen, is geen makkelijke en meestal is een van beide partners er ook niet gelukkig mee. Hierdoor kunnen emoties hoog oplopen en dreigt er al een definitieve breuk, nog voordat de time-out überhaupt is begonnen. De relatiecoach kan hier hulp bieden. Doordat hij objectief is, en er in getraind is, om een gesprek doelgericht te laten verlopen, kun je samen constructieve stappen nemen. In een dergelijk traject, worden de relatieproblemen en het ontstaan er van, stapsgewijs doorgenomen. Hierdoor kan het beter zichtbaar  worden "waarom" een relatie time-out, op dit moment de beste oplossing is.

counseling en coaching

Relatiecoach Mark Ouwerkerk is specialist in Relatie time-outs.

Hij is over dit onderwerp diverse keren geïnterviewd oa door tijdschrift de Viva , Trouw en Psychologies Magazine.

 

In zijn  zelfhulpboek "Is er nog gevoel?" wordt ook uitgebreid  ingegaan op relatie time-outs. Daarnaast bevat dit boek ook een breed scala aan oefeningen, inzichten en handvatten waarmee je samen aan de slag kunt gaan.