Wat is counseling?

Counseling geeft inzicht, begrip en oplossingen

Counseling is een effectieve vorm van hulpverlening. Het is er op gericht om problemen inzichtelijk te maken en op te lossen. Tijdens de gesprekken vertel je als eerste waar je tegen aan loopt. Vervolgens helpt de counselor om een genuanceerd inzicht te krijgen in hoe dit probleem is ontstaan. Inzicht in de oorzaak is nodig om te voorkomen dat je later niet in dezelfde situatie terecht komt.  Ook krijg je snel handvatten mee om op een betere manier met de huidige situatie om te gaan. Je weet dus precies wat je moet gaan doen. Hierdoor ontstaat er meer rust en beweegruimte om ook de onderliggende problemen en oorzaken te kunnen bespreken.

Tijdens counseling kijken we naar de gevoelsmatige kant van problemen, dus wat het met jou doet, en de communicatieve kant ervan, hoe je er mee omgaat. Wanneer je meer inzicht hebt in hoe het komt dat je in deze situatie zit kun je gevoelens ook beter een plek geven. Je begrijpt immers hoe het komt en welk effect het heeft gehad op jou en je omgeving. Vervolgens gaan we samen werken aan een betere manier van het omgaan met deze problemen.

De eerste fase is dus vooral bedoeld om de situatie te stabiliseren. Hierna kijken we samen of er dieper liggende problemen zijn en wat hiervoor de mogelijke aanpak kan zijn.

Het doel van counseling

Het doel van counseling is dat je werkt aan het herstellen en weer in evenwicht krijgen van jezelf en/of een relatie. Hierbij is het erg belangrijk dat je voelt dat je met jouw problemen bij mij terecht kan, dat ik niet oordeel en dat ik er echt voor je ben. Omdat dit gevoelsmatig erg belangrijk is, is de vertrouwensband tussen jou en mij als counselor essentieel. Ieder counselingstraject begint daarom ook met een kennismakingsgesprek zodat je kunt voelen of ik bij jou als hulpverlener aansluit. Gesprekken die worden gevoerd zijn no-nonsense. Je komt immers met een probleem en je wilt er een oplossing voor. Als counselor zal ik daarom snel tot de kern van het probleem trachten door te dringen, maar wel op een manier dat je je als cliënt gehoord voelt. Hierbij blijf ik altijd objectief en respectvol!

Een counselor begeleidt mensen die privé, in hun relatie of op het werk in een situatie terecht zijn gekomen die als pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst worden ervaren.

Belangrijke aspecten voor jou als cliënt bij counseling zijn:

- Het is objectief en respectvol
- Er wordt echt naar jou geluisterd
- Problemen worden inzichtelijk gemaakt
- Je wordt gestimuleerd om ook zelf oplossingen te vinden
- Er wordt een veilige omgeving geboden
- Er is wederzijds vertrouwen

Wanneer is counseling toepasbaar?

Bij allerlei problemen op het gebied van werk, in je relatie of andere privé aangelegenheden waarbij je uit evenwicht geraakt bent. Counseling kan hierbij helpen om weer balans te vinden. Het is echter niet alleen bij al bestaande problemen toepasbaar. Je kunt het ook preventief gebruiken om juist te voorkomen dat iets een probleem wordt.

Je kunt counseling o.a. gebruiken wanneer:

- je relatieproblemen  hebt waar je samen niet uit komt
- je uit balans bent of stress voelt
- je maar niet uit de sleur geraakt
- je onrustig of licht depressief voelt
- er ingrijpende veranderingen in leefsituatie of werk zijn
- je maar niet tot actie komt
- je problemen binnen het gezin ervaart
- je levensvraagstukken hebt
- het aangaan of behouden van een relatie niet lukt

Wat is het verschil tussen counseling en coaching?

Bij counseling ligt de nadruk er op dat je begrijpt hoe problemen zijn ontstaan zodat de oplossingen en handvatten die worden aangereikt ook goed bij je passen. Op die manier kun je de dingen die je gaat toepassen ook beter eigen maken. Natuurlijk geef ik ook aanwijzingen zeker wanneer ik merk dat je vast bent gelopen. Daarnaast proberen we ook steeds weer om jouw gevoelens, gedachten en gedrag inzichtelijk te krijgen zodat je kunt bijsturen wanneer dat nodig is.

Coaching gebruik ik naast counseling. Dit is meer actiegericht. Door middel van opdrachten en oefeningen wordt geprobeerd om dingen te leren en te veranderen. Coaching kun je ook zien als een soort stok achter de deur. Je gaat met een opdracht naar huis en je weet dat er naderhand naar gevraagd wordt. Veel mensen ervaren een goed omschreven oefening als prettig omdat zij zich hier aan vast kunnen houden. Je weet wat je moet doen. Lukt oefening of opdracht niet dan is er vaak weer wat counseling nodig om te kijken hoe dit komt. Samen proberen we inzichtelijk te krijgen waar je tegenaan loopt en wat er nodig is om verder te komen.

Een goede counselor kan naadloos overgaan van counseling naar coaching en andersom.

Wat mag je van een counselor verwachten?

- hij is een professionele hulpverlener die helpt om oplossingsgericht te werken
- hij legt het accent op de vertrouwensrelatie tussen hem en de cliënt
- hij respecteert het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen
- hij behandelt alles wat tussen hem en de cliënt plaatsvindt met respect en geheimhouding
- hij analyseert en controleert regelmatig zijn eigen vaardigheden, ervaringen en praktijkvoering
- hij misbruikt opleiding, vaardigheden, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet

Wil je ervaren of counseling iets voor jou is en mogelijk voor jou iet kan betekenen? Neem dan contact met mij op. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je ervaren hoe counseling werkt en hoe je het in jouw situatie kunt inzetten.