I.v.m. uw privacy is deze website privacyvriendelijk ingesteld in Google Analytics.

Deze website gebruikt Google Analytics-cookies. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd zodat ip-adressen niet traceerbaar zijn. Daarnaast is “gegevens delen” uitgezet en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google  Analytic-cookies.  Als laatste is er ook de opt-outmogelijkheid aangezet zodat geen gegevens worden gedeeld met derden.