Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor een goed hulpverleningsproces. Ieder traject begint daarom ook met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Hierbij bekijken we of de aangeboden hulp een gepaste oplossing is en hoe het te volgen traject er uit ziet. Meestal is er na het kennismakingsgesprek tijd voor een gedeeltelijke of gehele reguliere sessie, maar dit mag je ter plekke beslissen. Wanneer er sprake is van een echte crisis je overigens vaak heel snel terecht voor een vervolgsessie.

De gebruikte methodieken in deze praktijk zijn counseling en coaching. Hieronder vind je meer informatie hierover.

Counseling - Verkrijgen van Inzicht

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Hierbij gaat het om gesprekken waarin ondersteuning en begeleiding centraal staan. Doordat counseling pragmatisch van aard is, kan het je goed helpen in moeilijke of stressvolle situaties. De gesprekken zijn er op gericht om via het verkrijgen van inzicht, op een structurele manier te werken aan problemen. Tijdens de gesprekken wordt steeds gekeken hoe je zelf dingen kunt oplossen zodat je nu, maar ook later in staat bent om je eigen leven op een positieve wijze te sturen.

Coaching - Werken aan oplossingen

Wanneer je inzichtelijk hebt hoe een probleem is ontstaan betekent dit niet, dat je het altijd ook kunt oplossen. Om toch verder te komen, wordt binnen de praktijk vaak coaching ingezet.

Coaching is meer praktisch en hierbij draait het vaak om het doel en de stappen daar naar toe. Omdat dit nogal actiegericht is, zitten aan coaching vaak meer opdrachten en oefeningen vast. Doordat de counselor/coach d.m.v. de gesprekken een goed beeld heeft van het aan te pakken probleem, kan hij ook opdrachten en oefeningen selecteren, die aansluiten bij de cliënt.

Een goede counselor kan overigens naadloos overgaan van counseling naar coaching en andersom.

Wat mag je van een counselor/coach verwachten?

  1. hij is een professionele hulpverlener die helpt om oplossingsgericht te werken
  2. hij legt het accent op de vertrouwensrelatie tussen hem en de cliënt
  3. hij respecteert het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen
  4. hij behandelt alles wat tussen hem en de cliënt plaatsvindt met respect en geheimhouding
  5. hij analyseert en controleert regelmatig zijn eigen vaardigheden, ervaringen en praktijkvoering
  6. hij misbruikt opleiding, vaardigheden, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet