Opheffen van blokkades

informatie over emotionele blokkades

Wat is een emotionele blokkade?

Wanneer je een emotionele blokkade hebt, dan voel je dat je emotioneel niet meer goed functioneert. Het kan zijn dat je stil wordt, maar het kan ook gebeuren dat je juist heel druk bent of boos wordt. Vaak voel je het ook in je lijf. Doordat je wellicht ook negatief gedrag richting anderen vertoont, kan het gebeuren dat je steeds meer negatieve ervaringen hebt. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan. Niet iedereen met een emotionele blokkade is hier altijd bewust van. Soms zitten deze gevoelens zo erg in je verankerd en ben je er zo aan gewend dat het jezelf niet (meer) opvalt.

Het kan ook zijn dat je je juist erg bewust bent van je blokkade. Wanneer je bijvoorbeeld iets heel erg verdrietigs of ingrijpend hebt meegemaakt en je voelt dat er wel tranen zitten, maar je niet kunt huilen. Dat is een naar gevoel. Huilen en hiermee je verdriet eruit gooien, is een onderdeel van het verwerkingsproces. Het zorgt ervoor dat je spanningen kwijt raakt en het lucht dus vaak op. Het kan ook voorkomen dat je merkt dat je juist teveel huilt en dat je hiermee niet verder komt. Dan kost huilen juist teveel energie en ook dan zit je vast in het verwerkingsproces.

Soms openbaart een emotionele blokkade zich op een fysieke manier. Je voelt dan daadwerkelijk een blokkade in je lichaam zoals in je buik, rug of nek. Binnen partnerrelaties kan dit zich uiten in seksuele blokkades.

Blokkades door ingrijpende gebeurtenissen

Emotionele blokkades ontstaan wanneer bij ingrijpende gebeurtenissen de emoties niet goed verwerkt worden. Soms komt dit doordat dingen te pijnlijk zijn en je niet goed weet hoe je hier mee om moet gaan. Het kan ook gebeuren dat je door de omstandigheden door moet gaan en er dus geen tijd is om dingen te verwerken.  Er zijn verschillende oorzaken voor emotionele blokkades te noemen zoals een slecht afgesloten relatie, het verlies van een baan, stress binnen het gezin of werk, het verlies van een dierbare, conflicten met mensen, een misplaatste opmerking van je baas of collega. Binnen partnerrelaties zie je vaak door relatieproblemen intimiteitsproblemen ontstaan. Ook dat kan dus een vorm van een emotionele blokkade zijn.

Kinderjaren zijn belangrijk

Hoe je op een goede manier met emoties om kunt gaan leer je in principe van je ouders/opvoeders. Wanneer er echter juist in het gezin waarin je bent opgegroeid dingen niet goed zijn gegaan, dan heb je vaak  later ook niet de tools en het inzicht om verder te komen. Blokkades kunnen dan ook ontstaan door een opeenstapeling van negatieve gebeurtenissen, zoals het verwaarloosd, gepest en/of genegeerd worden in het gezin  en later ook op school of op je werk. Andere dingen die een grote impact kunnen hebben op kinderen en dus later ook op hoe je als volwassene functioneert zijn uit de hand gelopen relatieproblemen van ouders, heftige echtscheidingen, een familielid met een ingrijpende ziekte en een ouder met een negatief zelfbeeld.

Blokkades opheffen door erover te praten

Wanneer je emotionele blokkades wilt oplossen komt vaak het gezin waarin je bent opgegroeid ter sprake. Op een laagdrempelige manier praten we over jouw jeugd zonder overigens iemand de "schuld" te geven. Het is belangrijk om voor jezelf duidelijk te krijgen welke impact dit verleden op jou heeft gehad. Wanneer je immers weet hoe je bent gevormd, dat begrijp je vaak ook hoe het komt dat je op een bepaalde manier reageert. Zo kun je dingen beter een plek geven. Daarnaast kijken we dan ook naar wat je hebt meegekregen in hoe je op een goede manier met emoties kunt omgaan. Vaak krijg je vervolgens op dat gebied nieuwe handvatten mee waarmee je direct op een effectievere manier met je emoties om kunt gaan.

Natuurlijk bespreken we ook de dingen waar je op dit moment last van hebt. Een dergelijk gesprek kan best emotioneel zijn, maar dat is juist goed. Het is vaak best confronterend om aan iemand anders, in dit geval aan mij, de dingen te vertellen die je dwars zitten. Soms stromen dus de tranen automatisch. Het verwerkingsproces wordt opgestart door juist op deze manier met die pijnlijke gebeurtenis bezig te zijn. Door er over te praten kunnen de emoties los komen die met de gebeurtenis te maken hebben. De spanningen die er op zitten gaan er dan vanaf en je voelt je rustiger worden. Denkend aan die gebeurtenis kan dan nog steeds pijnlijk zijn maar spanningen en onrust komen dan niet meer naar boven.

Omgang met jouw sociale omgeving verbeteren

Wanneer je emotioneel geblokkeerd bent, gaat dit gepaard met spanningen. Van de buitenkant zien mensen dit vaak niet. Zij zien een persoon die "niets doet", "waarmee niks aan de hand is" of "zonder reden moeilijk of emotioneel doet". Dat is natuurlijk niet zo. Er is wel degelijk wat met je aan de hand, maar je krijgt het niet voor elkaar om hier iets aan te doen  en/of om dit met hen te delen.

Tijdens onze gesprekken kijken we samen hoe je het beste met je sociale omgeving om kunt gaan. Steeds kijken we vervolgens weer of dit voor je werkt en waar je eventueel tegenaan loopt. Dit doen we net zolang tot voor jou een situatie is ontstaan die behapbaar is geworden. Niet meer die spanning voelen van je omgeving is erg belangrijk.

 

Wil jij ook eens kijken wat de mogelijkheden zijn om een blokkade aan te pakken? Neem dan contact met mij op. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we het er over hebben waar jij tegenaan loopt en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.