Opheffen van blokkades

emotionele blokkade - geestelijke blokkade - psychische blokkade

blokkades opheffen

Het ontstaan van blokkades

Blokkades opheffen lukt niet iedereen uit zichzelf. Wanneer je een heftige gebeurtenis mee maakt, kan het gebeuren dat je de emoties die er  op dat moment ontstaan, niet goed verwerkt. Hier ontstaat vervolgens een emotionele blokkade. Omdat de emoties niet goed verwerkt zijn, kunnen deze ook steeds weer in volle hevigheid, naar boven komen. Deze negatieve gevoelens worden ook lichamelijk opgeslagen. Daarom voel je het ook bijvoorbeeld in je buik, op de borst, schouders en/of nek, wanneer je aan de gebeurtenis denkt. Hierdoor pas je dan vaak ook bewust of onbewust je gedrag aan, om maar geen pijn te hoeven ervaren. Dit gedrag echter, kan er toe leiden, dat je niet meer goed functioneert.

Er zijn verschillende oorzaken voor emotionele blokkades te noemen zoals heftige (doods)bedreigende situaties maar ook bijvoorbeeld: een slecht afgesloten relatie, het verlies van een baan, stress binnen het gezin of werk, het verlies van een dierbare, conflicten met mensen, een misplaatste opmerking van je baas of collega, aandachtsproblemen in het verleden, enzovoort.

Blokkades opheffen i.v.m. negatieve effecten

Wanneer je niets aan deze blokkades doet, belemmeren ze je vaak steeds meer in je doen en laten, waardoor je soms nog slechter gaat functioneren. Door niet te werken aan het opheffen van de blokkades kan het gebeuren dat je er na een tijd echt ziek van wordt. Sommige mensen krijgen last van depressiviteit, belanden in een burn-out, raken overspannen of krijgen vage fysieke klachten. Op tijd aan de slag gaan met het opheffen van de blokkade, voorkomt vaak dat je last krijgt van bovenstaande problemen.

Blokkades opheffen d.m.v. inzicht in de oorzaak

Zoals je zult begrijpen is het verkrijgen van inzicht in de oorzaak van de blokkade, erg belangrijk. Wanneer je immers van jezelf begrijpt, hoe het komt, dat je op een bepaalde manier reageert, dan heb je ook de mogelijkheid om hier iets aan te veranderen. Dit draagt ook bij aan het acceptatieproces. Jouw gevoel en gedrag komen dus niet uit de lucht vallen, maar hebben een oorzaak!

Tijdens de gesprekken gaan we op zoek naar de oorzaak. Een counselor is er in getraind, om blokkades aan het licht te brengen. Dit doet hij o.a. d.m.v. het stellen van vragen, het laten zien van blinde vlekken en het delen van inzichten. Ook kijken we samen naar hoe je op bepaalde situaties reageert. Je kunt namelijk pas je gedrag veranderen wanneer je daar ook bewust van bent.

Handvatten om blokkades op te heffen

Wanneer je emotioneel geblokkeerd bent, gaat dit gepaard met spanningen. Van de buitenkant zien mensen dit vaak niet. Zij zien een persoon die "niets doet", "waarmee niks aan de hand is" of "moeilijk doet". Dat is natuurlijk niet zo. Er is wel degelijk wat met je aan de hand, maar je krijgt het niet voor elkaar om hier iets aan te doen  en/of om dit met hen te delen.

Tijdens onze gesprekken kijken we samen hoe je het beste met je sociale omgeving om kunt gaan. Steeds kijken we vervolgens weer of dit voor je werkt en waar je eventueel tegenaan loopt. Dit doen we net zolang tot voor jou een situatie is ontstaan die behapbaar is geworden. Niet meer die spanning voelen van je omgeving is erg belangrijk.

Daarnaast kijken we ook hoe we de de spanning van de emotionele blokkade af kunnen halen. Vaak helpt het al om inzicht te hebben in hoe het komt dat je je zo voelt. Hierdoor ontstaat vaak begrip voor jezelf. Daarnaast zijn er vaak ook andere dingen die je kunt doen om de spanning af te laten nemen. Ook hier gaan we samen mee bezig.

Zelfbeeld en emotionele blokkades

Wanneer je last hebt van emotionele blokkades doet dit vaak iets met je zelfvertrouwen en zelfbeeld. We kijken daarom samen hoe we je weer wat sterker kunnen maken. Concreet houdt dit vaak in dat je handvatten krijgt om om te gaan met moeilijke momenten zodat deze beter verlopen. Daarnaast is het goed om niet alleen bezig te zijn met de blokkade, maar juist ook met de dingen die je energie kunnen geven.Wanneer je immers in staat bent om je hierop te focussen, zal je minder last hebben van je zwakkere kanten.

Scroll to top