Opheffen van blokkades

Het verwerken van emoties

Wat is een emotionele blokkade?

Wanneer je een emotionele blokkade hebt, dan voel je bij specifieke ervaringen dat de spanning zo oploopt, dat je niet meer goed functioneert. Het kan zijn dat je stil wordt, maar het kan ook gebeuren dat je juist heel druk bent of boos wordt. Doordat je niet functioneert in deze specifieke situatie en vaak ook niet helpend gedrag vertoont, kom je niet verder en heb je weer een negatieve ervaring op dat specifieke gebied. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan. Niet iedereen met een emotionele blokkade is hier altijd bewust van. Soms zitten deze gevoelens zo erg in je verankert en ben je er zo aan gewend dat het jezelf niet (meer) opvalt.

Het ontstaan van blokkades

Blokkades ontstaan wanneer bij  specifieke gebeurtenissen de emoties niet goed verwerkt worden. Soms komt dit doordat dingen te pijnlijk zijn en je niet goed weet hoe je hier mee om moet gaan. Het kan ook gebeuren dat je door de omstandigheden door moet gaan en er dus geen tijd is om dingen te verwerken.  Blokkades kunnen ook ontstaan door een opeenstapeling van negatieve gebeurtenissen, zoals het verwaarloosd, gepest en/of genegeerd worden op school,  in je relatie, in het gezin of op je werk.

Wanneer er een emotionele blokkade is ontstaan kun je blokkeren op het moment dat je in een vergelijkbare situatie terecht komt. Je kunt dan bijvoorbeeld niet meer uit je woorden komen omdat je vroeger bent gepest, niet meer je binden na een heftige scheiding of niet meer durven lief te hebben na het verlies van je partner. Deze blokkades kunnen soms op heel onverwachte momenten omhoog komen.

Omdat de emoties niet goed verwerkt zijn, kunnen deze steeds weer in volle hevigheid, naar boven komen. Deze negatieve gevoelens worden ook lichamelijk opgeslagen. Daarom voel je het ook bijvoorbeeld in je buik, op de borst, schouders en/of nek, wanneer je aan de gebeurtenis denkt. Hierdoor pas je dan vaak ook bewust of onbewust je gedrag aan, om maar geen pijn te hoeven ervaren.

Veel voorkomende oorzaken van blokkades

Er zijn verschillende oorzaken voor emotionele blokkades te noemen zoals een slecht afgesloten relatie, het verlies van een baan, stress binnen het gezin of werk, het verlies van een dierbare, conflicten met mensen, een misplaatste opmerking van je baas of collega, aandachtsproblemen in het verleden, enzovoort. Vaak ontstaan blokkades ook in de kinderjaren door bijvoorbeeld het slecht omgaan van ouders met kinderen, gepest worden en ingrijpende gebeurtenissen binnen het gezin. Het is niet altijd precies duidelijk waar een psychische blokkade vandaan komt. Door gestructureerd met gesprekken en opdrachten mee bezig te gaan wordt dit vaak echter wel duidelijk.

Blokkades opheffen i.v.m. negatieve effecten

Wanneer je niets aan deze blokkades doet, belemmeren ze je vaak steeds meer in je doen en laten, waardoor je soms nog slechter gaat functioneren. Door niet te werken aan het opheffen van de blokkades kan het gebeuren dat je er na een tijd echt ziek van wordt. Sommige mensen krijgen last van depressiviteit, belanden in een burn-out, raken overspannen of krijgen vage fysieke klachten. Op tijd aan de slag gaan met het opheffen van de blokkade, voorkomt vaak dat je last krijgt van bovenstaande problemen.

Blokkades opheffen door erover te praten en/of schrijven

Zoals je zult begrijpen is het verkrijgen van inzicht in de oorzaak van de blokkade, erg belangrijk. Wanneer je immers van jezelf begrijpt, hoe het komt, dat je op een bepaalde manier reageert, dan heb je ook de mogelijkheid om hier iets aan te veranderen. Dit draagt ook bij aan het acceptatieproces. Jouw gevoel en gedrag komen dus niet uit de lucht vallen, maar hebben een oorzaak! Tijdens de gesprekken gaan we dus op zoek naar de oorzaak. Een counselor is er in getraind, om blokkades aan het licht te brengen. Dit doet hij o.a. d.m.v. het stellen van vragen, het laten zien van blinde vlekken, het delen van inzichten en het aanbieden van opdrachten die je thuis kunt maken.

Het verwerkingsproces wordt opgestart door juist met die pijnlijke gebeurtenis bezig te zijn. Door er over te praten en/of te schrijven kunnen de emoties los komen die met de gebeurtenis te maken hebben. De counselor helpt je hiermee om te gaan. Verwerking is het losmaken van de blokkade zodat de emoties eruit kunnen. De spanningen die er op zitten gaan er dan vanaf en je voelt je rustiger worden. Denkend aan die gebeurtenis kan dan nog steeds pijnlijk zijn maar spanningen en onrust komen dan niet meer naar boven.

Ook kijken we samen naar hoe je nu in je huidige leven op bepaalde situaties reageert. Je kunt namelijk pas je gedrag veranderen wanneer je daar ook bewust van bent.

Omgang met jouw sociale omgeving verbeteren

Wanneer je emotioneel geblokkeerd bent, gaat dit gepaard met spanningen. Van de buitenkant zien mensen dit vaak niet. Zij zien een persoon die "niets doet", "waarmee niks aan de hand is" of "moeilijk doet". Dat is natuurlijk niet zo. Er is wel degelijk wat met je aan de hand, maar je krijgt het niet voor elkaar om hier iets aan te doen  en/of om dit met hen te delen.

Tijdens onze gesprekken kijken we samen hoe je het beste met je sociale omgeving om kunt gaan. Steeds kijken we vervolgens weer of dit voor je werkt en waar je eventueel tegenaan loopt. Dit doen we net zolang tot voor jou een situatie is ontstaan die behapbaar is geworden. Niet meer die spanning voelen van je omgeving is erg belangrijk.

Zelfbeeld en emotionele blokkades

Wanneer je last hebt van emotionele blokkades doet dit vaak iets met je zelfvertrouwen en zelfbeeld. We kijken daarom samen hoe we je weer wat sterker kunnen maken. Concreet houdt dit vaak in dat je handvatten krijgt om om te gaan met moeilijke momenten zodat deze beter verlopen. Daarnaast is het goed om niet alleen bezig te zijn met de blokkade, maar juist ook met de dingen die je energie kunnen geven. Wanneer je immers in staat bent om je hierop te focussen, zal je minder last hebben van je zwakkere kanten.

 

Wil jij ook eens kijken wat de mogelijkheden zijn om een blokkade aan te pakken? Neem dan contact met mij op. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we het er over hebben waar jij tegenaan loopt en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.