Geen passie in relatie

geen passie in relatie

Breng de passie weer terug in je relatie!

Het ontbreken van passie in relaties is één van de meest voorkomende relatieproblemen. Dat kan je allebei zo ervaren maar vaak is er toch één van beiden die het eerst op dit punt komt. De andere partner weet meestal ook wel dat het allemaal wat minder is geworden maar heeft wel degelijk nog passionele gevoelen voor zijn of haar partner. Vaak is het moeilijk om elkaar uit te leggen wat je voelt en/of mist en waardoor dit komt. Daarnaast zitten beide partners vaak met veel vragen. Hieronder een kleine opsomming van vragen die kunnen spelen.

- Hoe kan het passionele gevoel (ineens) weg zijn?
- Kan de passie weer terugkomen?
- Hoe kun je passie stimuleren?
- Is er nog hoop voor mijn relatie?
- Hoe krijgt mijn partner weer passionele gevoelens voor mij?

Gevolgen van verminderde passie in een relatie

Het ontbreken aan passie in je relatie kan leiden tot verschillende problemen waar je ook allebei op een andere manier naar kijkt. Als voorbeeld neem ik even sleurgevoelens. Die kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat het allemaal niet meer zo spannend en dus passievol voor je is. Je partner echter kan veel minder last ervaren van die sleur. Wanneer jij vervolgens de spanning mist om intiem te zijn kunnen er intimiteitsproblemen ontstaan. Volgens je partner kan dan juist het ontbreken aan intimiteit de oorzaak van sleurgevoelens zijn. Hierdoor ontstaat vaak een negatieve spiraal waar je zonder hulp niet snel uit komt. Zeker wanneer relatieproblemen uitzichtloos lijken en je steeds weer conflicten hebt kunnen gevoelens voor elkaar in rap tempo afnemen. De relatiecoach kan je helpen om deze negatieve spiraal te doorbreken. Hij is een onafhankelijk persoon die ervoor zorgt dat het gesprek niet in destructieve cirkels terecht komt.

Veel voorkomende oorzaken/gevolgen van geen passie in je relatie zijn:

- Sleurgevoelens
- Intimiteitsproblemen
- Elkaar voor lief nemen
- Elkaar geen aandacht schenken
- Een broer-zus relatie

 

Passie en Aantrekkelijkheid

In het begin van de relatie is passie wel aanwezig. Dit heeft te maken met:

- Alles is nieuw en dus niet (geheel) voorspelbaar. Je kent je partner nog niet goed en je moet hem of haar verkennen. Dit wordt meestal als (positief) spannend ervaren.

- Een nieuwe partner heeft meestal een eigen leven en doet dan ook dingen voor zichzelf die hij of zij leuk vindt. Hierdoor is deze partner meestal ook blij(er) met zichzelf. Bovendien zorgt het eigen leven ook steeds weer voor nieuwe frisse “input” in de relatie.

- Je kent nog niet (alle) negatieve eigenschappen van je partner.

Wanneer je in deze praktijk aan je relatie  werkt wordt er daarom ook aandacht besteed aan deze 3 punten. Concreet kijken we of jullie nog wel genoeg nieuwe ervaringen samen hebben of jullie aantrekkelijk zijn als partners voor elkaar en of jullie kunnen omgaan met elkaars grillen en nukken. Natuurlijk doe je dit onder begeleiding zodat een dergelijk gesprek positief en opbouwend is.

Passie en Aandacht

Passie heeft effect op hoe we aandacht aan elkaar besteden. In het begin van de relatie geeft men elkaar juist meestal wel veel aandacht. Dit heeft te maken met:

- De band moet worden opgebouwd. Het is niet vanzelfsprekend dat je met elkaar verder gaat. Ook daarom, neem je dat extra stapje voor hem of haar.
- De focus ligt meestal veel meer op de relatie o.a. doordat je er een goed gevoel door krijgt. Dit motiveert en hierdoor wil je er ook veel aandacht aan spenderen.

Ook naar hoe jullie elkaar aandacht geven wordt samen met de relatiecoach gekeken. Hierbij zorg ik er voor dat wederom een gesprek hierover positief en opbouwend is.

Hoe krijg je de passie terug?

Binnen de praktijk kijken we dus heel praktisch wat je kunt doen om de passie terug te krijgen. Voor beide partners kan er een verschillende aanpak nodig zijn.

Wanneer je de passie ergens “verloren” bent, kijken we ook hoe dit is gekomen. Stapsgewijs lopen we door de relatie heen, om inzichtelijk te krijgen, op welke momenten er veranderingen zijn opgetreden. Omdat hierbij beide partners aan bod komen, hoor je van elkaar wanneer bepaalde gevoelens zijn veranderd, en wat de oorzaak daar van was. Dit inzicht kan helpen om eventueel weer op een positieve manier bij te sturen.

Werken aan passie en het partnergevoel doen we op een manier waarbij we rekening houden met wie jij bent als mens. Het is dus niet de bedoeling om de ander totaal te veranderen. Het gaat er meer om, dat je allebei inzichtelijk hebt waar je staat, en dat je handvatten krijgt om hier een positieve verandering in te maken.

Ga voor de passie!

Wanneer je geen passie in je relatie ervaart, terwijl je dit toch graag zou willen, is het tijd om hier iets aan te doen. Wacht je te lang, dan heb je kans dat de relatie dood bloedt, of dat je zelf steeds vlakker wordt. Ook al wordt dit gemis maar door een van de partners ervaren, dan nog is het zaak om hier iets mee te doen. Een relatie werkt immers niet wanneer een van beide partners ongelukkig is.

Heb je interesse in een traject waarbij passie voorop staat, neem dan contact op. Ieder traject begint met een kennismakingsgesprek waarin je kunt zien of dit iets voor jullie is en waarin uitgelegd wordt wat je kunt verwachten.

Mark Ouwerkerk is naast coach ook schrijver van het "succesvolle boek "Passieplan, Geef je relatie een boost!". Hierin beschrijft hij, hoe je op eenvoudige wijze, samen een aantal stappen kunt nemen om de passie in je relatie te vergroten.