Individuele counseling en coaching

Effectieve persoonlijke begeleiding

Binnen deze praktijk wordt hulp aangeboden bij het aanpakken van individuele problemen. Op een prettige no-nonsense manier werk je samen met de counselor. Als eerste kijk je samen wat er nu op dit moment nodig is om de situatie niet te laten verslechteren. Meestal krijg je al in de eerste sessie handvatten mee waar je mee aan de slag kunt gaan. De counselor bewaakt vervolgens de vooruitgang. Tijdens iedere sessie kijkt hij naar hoe het met je gaat en of je vorderingen maakt. Dat is namelijk ook het doel.

Individuele counseling en coaching worden meestal ingezet bij kortdurende trajecten. Langere begeleiding is ook mogelijk door bijvoorbeeld life-coaching in te zetten.

De individuele hulp bestaat uit persoonlijke begeleiding bij o.a.

- burn-out klachten en stressgevoelens,
- sleur,
- onrust,
- lichte depressiviteit,
- ingrijpende veranderingen in leefsituatie of werk,
- zelfdiscipline,
- problemen binnen relatie of gezin,
- bindingsangst,
- verlatingsangst,
- verlies van dierbare,
- identiteitscrisis zoals dertigerscrisis en midlifecrisis.

 

Counseling - Verkrijgen van Inzicht

Binnen deze praktijk wordt counseling gebruikt. Dit is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Hierbij gaat het om gesprekken waarin ondersteuning en begeleiding centraal staan. Doordat counseling pragmatisch van aard is, kan het je goed helpen in moeilijke of stressvolle situaties. De gesprekken zijn er op gericht om via het verkrijgen van inzicht, op een structurele manier te werken aan problemen. Tijdens de gesprekken wordt steeds gekeken hoe je zelf dingen kunt oplossen zodat je nu, maar ook later in staat bent om je eigen leven op een positieve wijze te sturen.

Coaching - Werken aan oplossingen

Wanneer je inzichtelijk hebt hoe een probleem is ontstaan betekent dit niet, dat je het altijd ook kunt oplossen. Om toch verder te komen, wordt binnen de praktijk vaak coaching ingezet.

Coaching is meer praktisch en hierbij draait het vaak om het doel en de stappen daar naar toe. Omdat dit nogal actiegericht is, zitten aan coaching vaak meer opdrachten en oefeningen vast. Doordat de counselor/coach d.m.v. de gesprekken een goed beeld heeft van het aan te pakken probleem, kan hij ook opdrachten en oefeningen selecteren, die aansluiten bij de cliënt.

Een goede counselor kan overigens naadloos overgaan van counseling naar coaching en andersom.

Wat mag je van een counselor verwachten?

  1. hij is een professionele hulpverlener die helpt om oplossingsgericht te werken
  2. hij legt het accent op de vertrouwensrelatie tussen hem en de cliënt
  3. hij respecteert het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen
  4. hij behandelt alles wat tussen hem en de cliënt plaatsvindt met respect en geheimhouding
  5. hij analyseert en controleert regelmatig zijn eigen vaardigheden, ervaringen en praktijkvoering
  6. hij misbruikt opleiding, vaardigheden, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet

 

Het kennismakingsgesprek

Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor een goed individueel proces. Ieder  traject begint daarom ook met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek bekijken we of counseling en coaching gepaste oplossingen voor jou kunnen zijn en hoe het te volgen traject er uit ziet.