Onrustige gevoelens aanpakken

Wat is een onrustig gevoel?

Een onrustig gevoel kun je misschien wel het beste omschrijven als een onbehaaglijk gevoel waar je eigenlijk geen woorden aan weet te geven. Je voelt het wel, maar je kunt niet precies de vinger er achter krijgen, wat de oorzaak er van is. Juist hierdoor voel je je erg onmachtig en dit versterkt het nare gevoel wat je al hebt.onrustig gevoel

Wanneer je vaak last hebt van onrustige gevoelens kan dit je leven behoorlijk ontregelen. Soms zullen de mensen om je heen vragen wat er aan de hand is, maar kun je hen geen antwoord geven, omdat je zelf ook niet goed weet wat er aan de hand is.

Het wegnemen van onrustige gevoelens

Onrust ontstaat doordat er allerlei gevoelens door elkaar heen lopen. Hierdoor kun je soms opeens een onbestemd gevoel krijgen zonder dat je weet waar dit vandaan komt. Wat je  nodig hebt is structuur in je gevoelens zodat je in een later stadium ook kunt anticiperen op je gevoel. De counselor is er in gespecialiseerd om  samen met jou de oorzaken van de diverse gevoelens te achterhalen. In een gesprek gaan we stapsgewijs door de diverse facetten van je leven. Hierdoor ontstaat een structuur die er voor zorgt, dat de gevoelens voor jou inzichtelijker worden. Doordat je helder hebt waar de gevoelens vandaan komen  zul je er minder door worden "overvallen".

Waar komen onrustige gevoelens vandaan?

Onrustige gevoelens hebben een oorzaak. Veel voorkomende oorzaken zijn:

- nare en/of onverwerkte ervaringen uit het verleden
- ontevredenheid over de relatie en/of gezinssituatie
- het ontbreken van een doel in je leven
- het moeilijk kunnen omgaan met je gevoel
- niet bij je gevoel kunnen komen
- perfectionisme

Vaak ontstaan onrustige gevoelens ook door combinaties van gebeurtenissen en karaktereigenschappen.

Onrust en de mensen om je heen

Wanneer je jezelf regelmatig onrustig voelt, is dit niet fijn voor jezelf, maar ook niet fijn voor de mensen in je omgeving. Door de negatieve wisselwerking die er tussen jou en je omgeving ontstaat, voel je jezelf wellicht nog minder goed. Hoe je hier het beste mee om kunt gaan, is dan ook een onderdeel van het counselingproces, omdat ook dit je kan helpen, om jezelf wat beter te voelen.

Zou jij het fijn vinden om het eens te hebben over de onrust die jij hebt, om vervolgens te kijken wat de mogelijkheden zijn om deze onrust aan te pakken? Neem dan contact met mij op. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we het hier over hebben en mogelijke oplossingen verkennen.