Onrustige gevoelens aanpakken

Wat is een onrustig gevoel?

Een onrustig gevoel kun je misschien wel het beste omschrijven als een onbehaaglijk gevoel waar je eigenlijk geen woorden aan weet te geven. Je voelt het wel, maar je kunt niet precies de vinger er achter krijgen, wat de oorzaak er van is. Juist hierdoor voel je je erg onmachtig en dit versterkt het nare gevoel wat je al hebt. Onrustige gevoelens geven meestal ook spanning die je fysiek kunt voelen. Veel mensen met onrustige gevoelens hebben last van hoofdpijn, nekpijn, maagpijn en/of vermoeidheid.

Wanneer je last hebt van onrustige gevoelens kan dit je leven behoorlijk ontregelen. Soms zullen de mensen om je heen vragen wat er aan de hand is, maar dat is lastig te beantwoorden wanneer je dit zelf ook niet goed weet. Hierdoor bouw je vaak nog meer spanningen op.

Inzichtelijk maken van onrustige gevoelens

Onrust ontstaat vaak doordat er allerlei gevoelens door elkaar heen lopen. Hierdoor kun je soms opeens een onbestemd gevoel krijgen zonder dat je weet waar dit vandaan komt. Wat kan helpen is om meer inzicht te krijgen in je gevoelens. Weet je immers welke oorzaken er zijn, dan kan dit al wat rust geven. Ik ben als counselor er in gespecialiseerd om samen met jou de oorzaken van de onrustige gevoelens te achterhalen. In een gesprek lopen we stapsgewijs door de diverse facetten van je leven, zoals je werk, relatie, gezin en andere tijdsbestedingen. Hierbij kijk ik dus met jou mee, let ik op blinde vlekken en deel ik ook mijn eigen inzichten. Hierdoor ontstaat een structuur die er voor zorgt, dat de gevoelens voor jou inzichtelijker worden. Doordat je helder hebt waar de gevoelens vandaan komen  zal je er minder door worden "overvallen".

Van onrust naar rust

Wanneer je constateert dat er op één of meerdere gebieden in je leven dingen gebeuren die niet voor jou werken, kijken we vervolgens samen naar wat je hier aan zou kunnen doen. Hierbij kijken we natuurlijk vooral naar wat je aankan en wat je zou willen. Per specifiek onderwerp krijg je vervolgens handvatten en tips waar je mee aan de slag kunt. Iedere keer kijken we vervolgens hoe het is gegaan en wat je eventueel nodig hebt om verder te komen. Vooral het gevoel van grip en dat dingen op een positieve manier veranderen geeft vaak rust. Daarnaast is het meestal ook fijn dat je gewoonweg je verhaal kwijt kunt, zonder dat hier over wordt geoordeeld. Ook dat draagt bij aan rust.

Waar komen onrustige gevoelens vandaan?

Onrustige gevoelens hebben een oorzaak. Veel voorkomende oorzaken zijn:

- nare en/of onverwerkte ervaringen uit het verleden
- ontevredenheid over de relatie en/of gezinssituatie
- het ontbreken van een doel in je leven
- het moeilijk kunnen omgaan met je gevoel
- niet bij je gevoel kunnen komen
- perfectionisme

Vaak ontstaan onrustige gevoelens ook door combinaties van gebeurtenissen en karaktereigenschappen.

Onrust en de mensen om je heen

Wanneer je jezelf regelmatig onrustig voelt, is dit niet fijn voor jezelf, maar ook niet fijn voor de mensen in je omgeving. Door de negatieve wisselwerking die er tussen jou en je omgeving kan ontstaan, voel je jezelf wellicht nog minder goed. Hoe je hier het beste mee om kunt gaan, is dan ook een onderdeel van het proces, omdat ook dit je kan helpen, om jezelf beter te voelen.

Zou jij het fijn vinden om het eens te hebben over de onrust die jij hebt, om vervolgens te kijken wat de mogelijkheden zijn om deze onrust aan te pakken? Neem dan contact met mij op. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we het hier over hebben en mogelijke oplossingen verkennen.