Broer-zus relatie

Wat is een broer-zus relatie?

Sommige mensen verliezen het gevoel dat ze nodig hebben om hun partner echt als aantrekkelijke partner te kunnen zien. Een partner voelt dan aan als een goede vriend, maar ook niet meer dan dat. Zij belanden in een broer-zus relatie. Kenmerkend is dat er meestal weinig ruzie is. Oorzaken zijn dan meestal ook niet te vinden in een afname van aandacht, maar in:

- afname van aantrekkelijkheid;
- gemis aan passie;
- het ontbreken van een eigen leven.

Bij een broer-zus relatie verdwijnt de wederzijdse aantrekkingskracht en hiermee de positieve spanning. Dat betekent niet dat er geen gevoelens meer voor elkaar zijn. Dat maakt het meestal zo moeilijk voor partners die dit eenzijdig ervaren. Het kan best zo zijn dat de andere partner nog wel genoeg heeft aan de spanning die er is. Je wil je partner, die in dit geval aanvoelt als goede vriend of vriendin, geen pijn doen, terwijl je dit dan onbedoeld wel doet.

Vaak spelen dit soort dingen al heel lang voordat het echt als probleem wordt gezien. Dit komt doordat er geen of weinig ruzie is. Er is eerder sprake van gelatenheid. Het is moeilijk om aan elkaar uit te leggen wat je nu precies mist. Een mogelijke oplossing is te vinden in het weer herstellen van de aantrekkingskracht. Helaas helpt de sociale omgeving vaak niet mee. Door het ontbreken van ruzies lijkt het voor de buitenwereld allemaal goed te gaan, waardoor hulp meestal laat of zelfs niet op gang komt.

Prikkels en aantrekkingskracht

Aantrekkingskracht zorgt ervoor dat je elkaar aandacht geeft. In broer-zus relatie is er meestal geen gebrek aan aandacht, maar mist men een ander deel in deze aantrekkingskracht, namelijk de prikkels. Dit kunnen mentale prikkels zijn (“Wat gaaf dat zij dit doet! Dit had ik nooit verwacht! Zo ken ik haar niet!”) of fysieke prikkels (“Wat ziet hij er lekker uit! Wauw wat is hij mooi!”). Vaak heeft dit te maken met hoe een partner in het leven staat en hoe deze hiermee omgaat. Wil je hier iets aan doen, dan moet de focus niet teveel op de relatie liggen, maar juist op de partners individueel. Hier kun je individueel in deze praktijk aan werken. Daarnaast moet er goed gekeken worden naar hoe je als partners met gevoelens omgaat en hoe grenzen worden aangegeven en worden bewaakt. Ook in dit proces gaat er iets niet goed, er zijn weinig prikkels of ze komen niet binnen. Om dit te verbeteren kun je relatietherapie inzetten.