Broer-zus relatie

Wat is een broer-zus relatie?

Sommige mensen verliezen het gevoel dat ze nodig hebben om hun partner als echt aantrekkelijk te kunnen zien. Je partner voelt dan aan als een vriend of vriendin. Je mist echter het gevoel dat je kunt verlangen naar je partner. Dit vertaalt zich meestal door in sleurgevoelens en intimiteitsproblemen. Een relatie die werkt als samenwerkingsverband maar waarbij wederzijdse aantrekkingskracht ontbreekt noem je een broer-zus relatie. Regelmatig gebeurt het dat maar één van beiden zich zo voelt. Dat is  voor de partner die hier het meest "last" van heeft vaak erg lastig omdat je je partner geen pijn wilt doen. Je weet dan, dat wanneer je het op tafel legt, onbedoeld  hem of haar wel pijn doet. Vaak worden dit soort gevoelens dan maar ingeslikt.

Het gebeurt ook wel eens dat één van beide partners van zichzelf merkt een beetje saaier geworden te zijn en het niet goed lukt om hier verbetering in te krijgen. Vaak is er dan toch angst om dit te bespreken waardoor de relatie steeds vlakker wordt.

Oorzaken van een broer-zus relatie zijn meestal te vinden in:

- teveel dingen samen doen;
- het ontbreken aan initiatief;
- gemis aan passievolle dingen in de relatie of het leven;
- gebrek aan mentale kracht;
- het ontbreken van een eigen leven.

Vaak spelen dit soort dingen al lang voordat het echt als probleem wordt gezien. Dit komt doordat er geen of weinig ruzie is. Er is eerder sprake van gelatenheid. De sociale omgeving helpt vaak ook niet mee. Door het ontbreken van ruzies lijkt het voor de buitenwereld allemaal goed te gaan ("Jullie zijn toch zo'n leuk stel!"), waardoor hulp meestal laat of zelfs niet op gang komt.

Pak de oorzaken van de broer-zus relatie aan!

Het voor jezelf erkennen dat je in een broer-zus relatie zit, ook al weet je (nog) niet goed wat je hieraan kunt doen, is essentieel. Dit soort relaties lopen namelijk uiteindelijk vaak toch stuk. Dit komt dan bijvoorbeeld doordat één van beiden verliefd wordt op een ander. De leegte die is ontstaan door een gemis aan passie wordt dan door een ander ingevuld. Ook gebeurt het regelmatig dat partners die continue geconfronteerd worden met een vlakker gevoel uiteindelijk belanden in een bore-out. Je wordt dan steeds emotioneler en vermoeider waardoor je uiteindelijk mentaal onderuit gaat.

Opbouwende kritiek

Voor jezelf erkennen dat je in een broer-zus relatie zit is de eerste stap. Je erkent het probleem en wilt er wat aan doen. De volgende stap is afhankelijk van de situatie. Wil je er samen met je partner iets aan doen dan zal je hierover moeten praten. Dat kan moeilijk zijn doordat je natuurlijk al snel toch opbouwend kritisch moet vertellen waar je tegenaan loopt en wat je nodig hebt. Hiervoor moet je in staat zijn om opbouwende kritiek te geven, moet je partner tegen opbouwende kritiek kunnen, moet je samen in staat zijn om het ook weer luchtig te houden en moeten er natuurlijk vervolg stappen worden genomen om de situatie op een positieve manier te veranderen. Sommige mensen lukt het niet om er over praten of begrijpen elkaar niet. Anderen lukt dit wel maar krijgen het niet voor elkaar om elkaar echt te stimuleren. Dit geeft het gevoel van onmacht. Binnen mijn praktijk proberen we hier zo snel mogelijk verandering in aan te brengen. Stapsgewijs onderzoek je de oorzaken en waar mogelijk krijg je handvatten mee om de situatie op een positieve manier te veranderen. Gesprekken kunnen samen als koppel plaatsvinden, maar ook individueel indien gewenst, om persoonlijke dingen aan te pakken.

Aantrekkingskracht vergroten

Een van de taken in een relatie die je hebt is dat je aantrekkelijk blijft voor je partner. Aantrekkingskracht zorgt er immers voor dat je elkaar aandacht geeft doordat je als het ware als magneten naar elkaar toe wordt getrokken. In broer-zus relatie is er vaak geen gebrek aan aandacht, vaak in de vorm van zorgzaamheid maar mist die aandacht wel een bepaalde intensiteit. Een overkill aan minder sprankelende aandacht en zorgzaamheid wordt overigens vaak juist niet aantrekkelijk gevonden! Je hebt het dan wel fijn maar het sprankelt niet. Door het bespreekbaar te maken, van welke aandacht wel werkt en welke niet werkt, kunnen er mogelijkheden ontstaan om hieraan iets te veranderen.

Een andere vorm van aandacht is het elkaar op een positieve manier prikkelen zodat je passie voelt. Dat kunnen mentale prikkels zijn (“Wat gaaf dat zij dit doet! Dit had ik nooit verwacht! Zo ken ik haar niet!”) of fysieke prikkels (“Wat ziet hij er lekker uit! Wauw wat is hij mooi!”). Vaak heeft dit te maken met hoe een partner in het leven staat en hoe deze hiermee omgaat. Wil je hier iets aan doen, dan moet de focus niet teveel op de relatie liggen, maar juist op de partners individueel. Hier kun je dan ook individueel aan werken. Daarnaast kijken we er ook naar hoe je als partners met gevoelens omgaat en hoe grenzen worden aangegeven en worden bewaakt. Dit heb je nodig om ook in de toekomst niet dezelfde problemen te krijgen. Wanneer je waar nodig kritisch op elkaar kunt zijn geef je hiermee elkaar ook de kans om tijdig bij te kunnen sturen.

Kennismakingsgesprek

Het is vaak een hele stap om je problemen met een hulpverlener te bespreken. Dat begrijp ik goed. Wanneer echter één van jullie beiden de aantrekkingskracht mist is het wel erg belangrijk om hier iets aan te doen. Doe je immers niets, dan wordt het vaak steeds erger waardoor de kansen voor de relatie verkeken zijn. Een gesprek over een mogelijke plan van aanpak voor de relatie wordt meestal ervaren als erg fijn. Veel mensen zeggen mij dat ze dit eigenlijk veel eerder hadden moeten doen. Zet je dus over dit ongemakkelijke gevoel heen en ga een gesprek aan. Je mag er altijd over nadenken en niet hoeft. Het kost je maar een half uur van je tijd.