Coaching Breda

Persoonlijke begeleiding

Coaching Breda kan worden ingezet bij het aanpakken van individuele problemen of problemen in diverse soorten relaties zoals werkrelaties, partnerrelatie en familierelatie. De aanpak is no-nonsense. Als eerste kijk je samen met de coach wat er nu op dit moment nodig is om de situatie niet te laten verslechteren. Meestal krijg je al in de eerste sessie een set handvatten mee waar je mee aan de slag kunt gaan.

Coaching Breda kun je o.a. inzetten bij:

Ook life-coaching behoort tot de mogelijkheden.

Coaching Breda - Werken aan oplossingen

Coaching is praktisch van aard. Hierbij draait het om het doel en de stappen daar naar toe. Omdat dit nogal actiegericht is, zitten aan coaching vaak opdrachten en oefeningen vast. Doordat de coach d.m.v. de gesprekken een goed beeld heeft van het aan te pakken probleem, kan hij ook opdrachten en oefeningen selecteren, die aansluiten bij de cliënt.

Wat mag je van een coach verwachten?

  1. hij is een professionele hulpverlener die helpt om oplossingsgericht te werken
  2. hij legt het accent op de vertrouwensrelatie tussen hem en de cliënt
  3. hij respecteert het recht van de cliënt om zijn of haar eigen beslissingen te nemen
  4. hij behandelt alles wat tussen hem en de cliënt plaatsvindt met respect en geheimhouding
  5. hij analyseert en controleert regelmatig zijn eigen vaardigheden, ervaringen en praktijkvoering
  6. hij misbruikt opleiding, vaardigheden, ervaring en positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet

 

Het kennismakingsgesprek bij coaching Breda

Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor een goed individueel proces. Ieder  traject begint daarom ook met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek bekijken we of coaching gepaste oplossingen voor jou kunnen zijn en hoe het te volgen traject er uit ziet.