Omgaan met bindingsangst

Wat is bindingsangst?

De term bindingsangst wordt meestal gebruikt wanneer iemand geen vaste relatie aan wil gaan en/of  steeds weer relaties saboteert zodat deze geen stand houden. Bindingsangst lijkt hiermee een simpele term maar vaak is de achtergrond ervan erg ingewikkeld. Het is goed om jezelf te realiseren dat het hier om een angst gaat waardoor mensen die daar last van hebben vaak negatief gedrag vertonen. Die angst komt echter ergens vandaan.

Bindingsangst kan de angst zijn dat het heel veel pijn kan doen om iemand kwijt te raken. Meestal ontstaat dergelijke bindingsangst door emotionele gebeurtenissen in het verleden. Uit de angst voor die pijn kies je er dan vaak onbewust voor om je maar niet met iemand te verbinden. Dit kun je voor elkaar krijgen door maar wat aan te rommelen in een relatie zodat de ander de stekker eruit trekt of door de lat heel hoog te leggen waardoor een ander daar nooit aan kan voldoen.

Een andere vorm van bindingsangst is de angst om je vrijheid en/of zelfstandigheid te verliezen. Deze vorm van bindingsangst zorgt ervoor dat mensen  die hier last van hebben, het al snel benauwd krijgen in een relatie. Vrijheid is dan vaak zo belangrijk dat zij buitenproportioneel gevoelig zijn voor regels en afspraken die hen zouden kunnen beperken.

In beide gevallen ontstaat er vaak een krampachtige situatie als het gaat om partnerrelaties. Degene met bindingsangst kan bijvoorbeeld niet willen bevestigen dat je samen een relatie hebt, te weinig tijd willen maken voor de ander of steeds de relatie uitmaken (zie ook aan en uit relaties).

Door dit soort gedrag wordt de andere partner vaak erg onzeker. Hij of zij mist de ander erg vaak en voelt zich ook vaak eenzaam. Gaat dit te lang door dan kan het gebeuren dat de bindingsangst  van de ene partner omslaat in verlatingsangst bij de ander. Mensen met verlatingsangst hebben vaak de neiging om hun partner te gaan controleren, meer om bevestiging te vragen en zijn vaker jaloers. Dit weten ze vaak van zichzelf en daar zijn ze niet blij mee. Hierdoor worden ze vaak nog onzekerder! Daarnaast ontstaat door dit gedrag vaak steeds meer spanning tussen de partners waardoor de verlatingsangst versterkt wordt en de partners met bindingsangst zich steeds minder vrij voelen. Het is dus van het grootste belang om tijdig in te grijpen!

Hulp bij bindingsangst

Werken aan het verminderen van bindingsangst kun je individueel doen maar ook samen met je partner. Kies je een individueel traject, dan ga je vooral bezig met het inzichtelijk krijgen waar jouw bindingsangst vandaan komt. Heb je hier namelijk meer inzicht in, dan heb je vaak ook meer mogelijkheden om er iets aan te doen. Daarnaast ga je vervolgens bezig met het verminderen van de spanningen die je voelt en krijg je handvatten zodat je met moeilijke situaties kunt omgaan.

Bindingsangst kan behoorlijke druk zetten op je relatie. Daarom is het soms ook verstandig om dit samen met je partner aan te pakken. Juist omdat het zo gevoelig ligt, is het vaak moeilijk om er samen over te praten. Het probleem op een persoonlijke manier bespreekbaar maken is dan ook een belangrijk onderdeel van de gesprekken die je binnen deze praktijk samen kunt doen. Daarnaast gaan we ook werken aan oplossingen. Hierbij kijken we o.a. naar hoe je het beste met deze angst kunt omgaan en komt het bouwen aan betere communicatie en het zelfvertrouwen ook aan de orde.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Wil jij zelf of samen met je partner bindingsangst aanpakken maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Hierin kun je kijken of de aangeboden hulp bij je past en hoe een dergelijk traject er uit ziet.