Stoppen met overmatig piekeren

Piekeren verminderen

Wat is overmatig piekeren?

Wanneer je zoveel piekert, dat je leven erdoor wordt beheerst en je dus niet goed functioneert kun je zeggen dat je overmatig piekert. Piekeren op zich, is het nadenken over problemen die er zijn of die er zouden kunnen komen. Hierbij komen vaak gevoelens van angst en onzekerheid naar boven. Je komt echter niet tot een oplossing en je hebt het daarom het gevoel dat je er in vast loopt. Het gevolg hiervan is, dat je toch weer veel tijd steekt, in het opnieuw bekijken van dezelfde problemen, en het piekeren begint weer van voor af aan. Deze vicieuze cirkel kost je veel energie en slokt tijd op.

Hoe los je piekeren op?

Een gevolg van piekeren is, dat je teveel tijd stopt in nadenken over (mogelijke) problemen, waardoor je jezelf niet prettig voelt (bang, angstig, onrustig). Wanneer je echter tegen jezelf zegt dat je moet stoppen met piekeren, ga je meestal nog meer piekeren, omdat je de focus er op legt. Om dit te doorbreken gaan we juist bezig om door te nemen waar je bang voor bent dat er in het ergste geval gebeurd. Door hier bijvoorbeeld over te praten en te schrijven gaat meestal de druk er van af. Natuurlijk hebben we het er vervolgens ook samen over, of deze scenario's wel echt zo realistisch zijn, zodat nog meer spanning kan wegvloeien.

Ook gaan we het hebben over waar het piekeren vandaan komt. Hierbij stellen we ons de vraag of piekeren nuttig kan zijn of dat het ook schadelijk kan zijn. Deze inzichten kunnen je helpen om meer grip op jezelf te krijgen. Piekeren begint meestal namelijk gedachteloos en sluipt er in. Wanneer je hier meer bewust van bent, krijg je er meer grip op.

Verder kan het nuttig zijn, om specifieke situaties of problemen, die angst oproepen, samen door te nemen. We kijken dan hoe je hier gevoelsmatig en gedragsmatig d.m.v. handvatten en structuren, beter mee om kunt gaan.

Counseling en coaching om piekeren aan te pakken

De mix van counseling en coaching is krachtig. Counseling is er vooral op gericht om inzicht en dus grip te krijgen op het piekerprobleem, terwijl coaching je d.m.v. opdrachten leert op beter met de situatie om te gaan. Bij deze oplossingsgerichte vorm van hulpverlenen wordt steeds tijdens het proces gekeken, of je ook daadwerkelijk verder komt, zonder dat je aan jezelf voorbij gaat. In een goed hulpverleningsproces heb je namelijk het gevoel dat je verder komt en dat er dus echt dingen veranderen. De counselor bewaakt dit. Zodra hij bemerkt dat je niet verder komt, zal hij aan de bel trekken, om samen weer te kijken hoe je op een andere manier de problemen kunt aanpakken.

Meer weten over de pieker aanpak?

Wil je graag  weten of deze hulp bij  jou aansluit om het piekeren te stoppen? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan. In dit gesprek wordt uitgelegd hoe het een en ander in zijn werk gaat en kun je ook zien of de counselor bij jou past als begeleider.

Piekeren, tobben, dubben, inzitten, kniezen, mieren, peinzen, prakkiseren, denken, aarzelen,
afwegen, in dubio staan, in dubio verkeren, in dubio zitten, overdubben, overpeinzen, twijfelen,
weifelen, wikken, bepeinzen, beschouwen, bespiegelen, nadenken, overdenken, overwegen, inzitten over,
kwijnen, mokken, zich opvreten