basisplan

Dit product bevat een basisplan.  Er staat in uitgelegd, hoe je praktisch een time-out kunt indelen en hoe je er samen maar ook individueel mee kunt omgaan. Als voorbeeld  bevat het ook een beschrijving van een aantal veelvoorkomende time-out soorten. Om tijdens de time-out onduidelijkheden te voorkomen zijn invulformulieren toegevoegd waarmee je afspraken kunt vastleggen. Ook op het beslismoment (“gaan we samen verder of niet”) wordt nader ingegaan.

Enig resultaat