In relatietherapie gaan is niet iets waar mensen veel over spreken en ik kan mij daarom de vraag “Hoe gaat relatietherapie in zijn werk?” dan ook goed begrijpen.

Hier stapsgewijs hoe een relatietherapie traject in zijn werk gaat:

Kennismakingsgesprek

Ik begin altijd als eerste, nog voordat er is besloten om daadwerkelijk in relatietherapie te gaan, met een kennismakingsgesprek. Het is namelijk voor jou/jullie erg belangrijk dat je je op je gemak voelt en dat de aangeboden hulp ook bij jullie allebei past. In dit gesprek kijken we ook hoe een mogelijk traject eruit ziet en hoe vaak je gesprekken hebt. De vraag hoe relatietherapie in zijn werk gaat wordt als het goed is hiermee beantwoord. Tijdens dit gesprek kun je al besluiten om al dan niet verder te gaan, maar je mag mij dit ook later laten weten.
Het gebeurt regelmatig dat mensen aansluitend op de kennismaking al een (gedeeltelijke) reguliere sessie gaan volgen.

De huidige situatie stabiliseren of verbeteren

Wanneer je hebt besloten om een relatietherapie traject aan te gaan, dan kijken we als eerste naar hoe de situatie nu is. In sommige gevallen is het namelijk nodig om al samen wat dingen af te spreken zodat het thuis goed blijft gaan en/of wat relaxter wordt. Hierbij wordt er natuurlijk ook gekeken naar eventueel aanwezige kinderen en werksituaties.

Het proces en handvatten geven rust

Wanneer je in relatietherapie gaat en je ervaart dat de relatietherapeut vanaf nu met jullie meekijkt dan geeft dit meestal rust. De onmachtige of uitzichtloze situatie wordt immers aangepakt. Daarnaast krijg je ook handvatten mee voor hoe je met bepaalde moeilijke of emotionele situaties om moet gaan. Hierbij kan je er vanop aan dat dingen die niet goed lopen of waar je niet uitkomt op een positieve manier worden besproken tijdens de relatietherapie sessies. Je krijgt waar nodig nieuwe handvatten en/of inzichten mee om problemen aan te pakken. Dit proces geeft vaak veel rust.

Inzicht in het ontstaan van de relatieproblemen

Tijdens de relatietherapie sessies loop je door de ervaringen heen die je samen hebt meegemaakt, om te kijken welk gevoelsmatig effect deze hebben gehad. Zo hebben bijvoorbeeld het krijgen van kinderen, het verliezen van dierbare en drukke banen, vaak een grote impact op individuele partners en is het dus goed om hierbij stil te staan. Wanneer je samen “ziet” waar dingen mis zijn gegaan ontstaan er vaak mogelijkheden om hier iets aan te doen. Ook ontstaat er vaak wat meer begrip voor elkaar wanneer je op de hoogte bent van de gevoelens die er destijds speelde. Samen met de relatietherapeut kijk je of je de leuke dingen die je mogelijk bent kwijt geraakt weer kunt herstellen.

Het samen weer goed hebben

De uitkomst van relatietherapie is natuurlijk nooit voor een volle 100% zeker. Een voordeel van relatietherapie is echter altijd dat je in hoe je ook samen verder gaat, dit voortaan op een emotioneel gezonde manier gaat. Dat is voor beiden pure winst!