Categorie: Geen categorie

Wanneer is iets ontrouw?

Fragment uit mijn boek “Is er nog gevoel? – Relatietherapie voor aan de keukentafel

Wanneer spreek je van (emotionele) ontrouw?

Wat voor de één heel normaal is, kan voor een ander echt veel te ver gaan. Aan het begin van een relatie wordt daarom ook verkend wat je als partners normaal vindt in de omgang met anderen.

Zomaar een greep uit de vragen die deze verkenning met zich meebrengt:

 • Mag je partner omgaan met wie hij/zij wil?
 • Vind je het okay dat je partner nog goed met zijn ex omgaat?
 • Hoe ga je met elkaar om in gezelschap?
 • Vind je het oké dat je partner met anderen flirt?
 • Mag een zoen bij een ander op de hand, wang of mond?
 • Mag je zoenen met anderen?
 • Mag je seks hebben met anderen?

Verkennen van grenzen
Tijdens de relatie verken je deze grenzen verder. Zo begin je te zien wat je partner fijn en niet fijn vindt en andersom natuurlijk ook. Sommige grenzen zullen keihard blijken te zijn, zoals het niet hebben van seks met anderen, en sommige grenzen zullen misschien in de loop der tijd veranderen. De kunst is om van elkaar op de hoogte te blijven wat je fijn en niet fijn vindt. Zeker wanneer je elkaar nog niet zo lang kent, kunnen er situaties zijn waarin je merkt dat je moeite hebt met wat je partner doet. Waarschijnlijk weet je dan nog niet van elkaar wat je nog aanvaardbaar vindt en wat niet. Tijd voor een gesprek!

Gemis aan diepgang

Diepgang en diepere aandacht

Gemis aan diepgang of diepere aandacht is een veelvoorkomende klacht bij mensen met relatieproblemen. Op het moment dat een partner dit uitspreekt, kan dit voor de ander een “vage” constatering zijn. Want wat is diepgang nu eigenlijk? Dit kenschetst overigens meteen het probleem dat je samen hebt. Je krijgt niet aan elkaar uitgelegd wat je mist.

Diepgang ontstaat wanneer partners zich kwetsbaar opstellen, waardoor duidelijk wordt wat er dieper vanbinnen speelt. Hiervoor is het essentieel dat je echt in elkaar bent geïnteresseerd en naar elkaar luistert

Om samen diepgang te hebben, is een combinatie nodig van factoren:

 • jezelf kwetsbaar opstellen;
 • oprechte interesse;
 • naar elkaar luisteren.

Diepgang is nodig om emotionele problemen te kunnen oplossen. Is er geen of weinig diepgang, dan worden dit soort problemen niet meer opgelost. Meestal verdwijnt dan het vertrouwen in elkaar. Je kunt overigens diepgang hebben met je partner, maar ook met mensen buiten de relatie.

Ik begin met een voorbeeld, waarin goed te zien is hoe diepgang ontstaat.

Stel dat in een werksituatie iemand bij een koffieautomaat staat en een ander vraagt: “Hoe gaat het?” In dat geval zullen veel mensen bijna automatisch “Goed” zeggen, onafhankelijk van welk gevoel ze hebben. Hiermee eindigt waarschijnlijk het gesprek. Beantwoord je de vraag echter met “Niet zo goed” – wat een kwetsbare manier is om jezelf op te stellen – dan kan er een vervolgvraag komen in de trant van “Wat is er aan de hand dan? Kan ik je helpen?” De ander heeft hierbij oprecht naar je geluisterd en gaat het gesprek niet uit de weg. Het gesprek krijgt hierdoor automatisch meer diepgang.

Zoals je ziet in dit voorbeeld, kan de uiting van een negatieve emotie leiden tot een vorm van diepgang. Kwetsbaarheid heeft dan ook vaak te maken met dingen die niet zo goed gaan. Wanneer je kwetsbaar durft te zijn, is het voor je gesprekspartner ook makkelijker om zich kwetsbaar op te stellen. Hier kan dus een wisselwerking ontstaan.

Kwetsbaar zijn is gevoelsmatig sterk zijn
Wanneer je je kwetsbaar kunt opstellen, durf je de wat minder florissante aspecten van je leven te delen met anderen. De kwetsbaarheid zit hem in het feit dat je door het laten zien van jouw pijn, angst of welke negatieve emotie ook laat merken dat je niet altijd sterk bent. Je bent kwetsbaar.

Eigenlijk moet je gevoelsmatig best sterk zijn om je kwetsbaar te durven opstellen. Dat staat soms haaks op wat kinderen wordt aangeleerd (“Hup, schouders eronder” of “Met huilen bereik je niks”). Op scholen kan het je gevoelsmatig uiten zelfs gevaarlijk zijn, omdat je dan grote kans hebt om gepest te worden. Het tonen van gevoelens en emoties krijgt vaak het label “zwak” mee. Het negeren van gevoelens en het door blijven gaan, wordt eerder beloond.

Diepgang als vaardigheid
Of een persoon zich kwetsbaar kan opstellen, heeft ook te maken met hoe vaardig deze hierin is. De vaardigheden die je hiervoor nodig hebt, krijg je als eerste mee in het gezin waar je uit komt. Wanneer het praten over gevoelens geen wezenlijk onderdeel was van je opvoeding, dan heb je eenvoudigweg niet genoeg tools meegekregen om het zelf over gevoelens te hebben. Hetzelfde geldt voor het in bedwang houden van je emoties en het goed kunnen luisteren. Wanneer je ouders niet goed omgingen met conflictsituaties, dan heb je hier als kind ook geen goede voorbeelden van gekregen. Later in je leven kun je door voorbeelden van anderen wel bouwen aan deze vaardigheden.

Zelfacceptatie
Sommige mensen zijn bang om zich kwetsbaar op te stellen. Anderen zouden hen door het kennen van hun kwetsbare kant pijn kunnen doen. Wat je je dan kunt afvragen, is waarom je je zou willen omringen met mensen die je afrekenen op je kwetsbaarheden. Zo kun je nooit helemaal jezelf zijn. Iedereen heeft positieve en negatieve emoties en gevoelens. Kun je deze niet kwijt, dan ontken je min of meer dat ze er zijn en stop je ze weg. Hierdoor zijn ze dan niet goed zichtbaar voor jezelf en anderen. Om je kwetsbaar te kunnen opstellen zal je echter eerst jezelf moeten accepteren. Dit ontstaat wanneer je er vrede mee hebt dat ook jij:

 • fouten maakt;
 • negatieve eigenschappen hebt;
 • en dingen moeilijk vindt.

Wanneer je jezelf accepteert wordt het makkelijker om ook de minder leuke kanten van jezelf te delen.

Hoe diepgang ontstaat binnen relaties
Doordat je aan het begin van een relatie elkaar aantrekkelijk vindt, geef je elkaar veel aandacht. Juist doordat je elkaar nog niet door en door kent, vertel je elkaar nieuwe verhalen over jezelf, leuke en minder leuke ervaringen en is de aandacht die je hiervoor krijgt ook intensief. Heb je bijvoorbeeld ooit te maken gehad met een partner die ontrouw was, dan is het fijn wanneer een nieuwe partner de emoties die hiermee te maken hebben, begrijpt en naar je luistert.

De gedeelde ervaringen zijn niet alleen de positieve in je leven, maar ook de negatieve. Hierbij stel je jezelf, soms ongemerkt, kwetsbaar op. Hierdoor ontstaat er meestal in het begin van relaties vanzelf een vorm van diepgang. Je hebt ook veel voor elkaar over, voelt je gesteund en dit is een zeer prettig en veilig gevoel. De ander gaat als het ware voor jou door het vuur. Ook deze veiligheid draagt ertoe bij dat er diepgang kan ontstaan.

Sommige mensen hebben veel behoefte aan diepgang en anderen veel minder. Dit is meestal afhankelijk van de levensfase waarin je zit. Een overeenkomst in deze behoefte aan diepgang is meestal één van de bepalende factoren of een relatie gaat werken of niet.

Wanneer er problemen met betrekking tot diepgang ontstaan, is er vaak verwarring over hoe het mogelijk is dat deze diepere aandacht is verdwenen. Het was zo fijn! Realiseer je dan dat destijds jullie wederzijdse aantrekkelijkheid de aanjager was voor het geven van onder andere diepere aandacht. Je nam elkaar niet voor lief en zette nog dat extra stapje voor elkaar. Dit zijn overigens basisbestanddelen van het partnergevoel.

Oorzaken voor het afnemen van diepgang
Diepgang binnen relaties neemt vaak af op het moment dat het slechter gaat. Dit kan zijn wanneer er bijvoorbeeld een onderling conflict is of één van de partners wat minder goed in zijn vel zit. Dat zou bij uitstek het moment moeten zijn om wel te gaan praten, maar helaas gebeurt dit niet altijd. Een afname van diepgang is een bijna logisch gevolg van minder (goed) communiceren. Wanneer de diepgang afneemt, weet je niet meer van elkaar wat er echt speelt. Er wordt een steeds hogere muur opgeworpen en er ontstaat vaak het gevoel van “wij kunnen niet praten over gevoel”. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om dingen die je dwars zitten te bespreken, terwijl er wel de behoefte aan is. Er ontstaat een sneeuwbaleffect. Uiteindelijk kun je dan het gevoel hebben dat je er alleen voor staat.

Diepgang is niet hetzelfde als liefde
Verwar diepgang niet met liefde. Je kunt je in principe tegenover iedereen kwetsbaar opstellen, zonder dat er sprake is van liefde voor elkaar. Denk hierbij maar eens aan een diep gesprek met een hulpverlener of zomaar met iemand langs het voetbalveld. Wanneer je dus als partner beter wordt in het delen van gevoelens, hoeft dit niet meteen te betekenen dat de liefde hiermee terugkomt. Je vergroot echter wel je kansen.

Citaat uit mijn boek “Is er nog gevoel? – Relatietherapie voor aan de keukentafel

Zie deze weken als kans voor je relatie!

passieplan geef je relatie een boost

Omdat ik nu ook noodgedwongen thuis zit heb ik deze week meegewerkt aan een artikel van Omroep West met de titel “Zo houd je het gezellig thuis de komende weken”. Je kunt deze weken echter ook als kans zien voor je relatie! Ik zal je daar iets meer over vertellen.

Het afgelopen jaar ben ik bezig geweest met mijn boek “Passieplan”. Deze gaat over in hoe je in 5 weken tijd het vuur in je relatie aanwakkert waarbij juist veel gebruik wordt gemaakt van acties die je thuis kunt doen. Nu partners vaak noodgedwongen veel samen thuis zijn is het ideaal om het passieplan uit te voeren. Het plan bestaat o.a. uit een individuele voorbereiding waarbij je zelf kijkt welke lieve/leuke/spannende dingen je voor je partner kunt doen en het maken van een wensenlijst. Hierbij word je geholpen door diverse voorbeelden en tips. Een ander onderdeel zijn de dates binnenshuis, de zogenoemde thema-avonden. Ook hier staan weer veel voorbeelden van in het boek opgenoemd. Het passieplan is een compleet plan met een leuke opening en een fantastisch eind.

Koop het Passieplan nu voor maar 9,95!

Stoppen met denken

Stoppen met denken

stoppen met denkenEen lekker zonnetje op je huid is nog steeds hetzelfde ook al heb je relatieproblemen, financiële zorgen, is je huis niet opgeruimd, problemen op je werk, gedoe met de kinderen of wat dan ook. Hoe komt het dan toch, dat we daar niet van kunnen genieten? Het antwoord daarop is logisch.  Dat komt doordat we denken. Ook al zitten we in dat zonnetje, dan nog denken we na over alles wat ons bezig houdt. Wanneer dit negatieve dingen zijn, zijn deze vaak prominent aanwezig. Ze duwen de leuke dingen weg. We voelen dus niet de zon, maar maken ons zorgen over de relatie, de kinderen, de financiën enzovoort.

Wat zou het daarom toch mooi zijn om dat denken even uit te kunnen zetten zodat die zonnestralen weer binnen kunnen komen en je voorzien van nieuwe energie.

Problemen oplossen

Op zich kan het bezig zijn met problemen of negatieve situaties natuurlijk best zinvol zijn. Het zet je er toe aan om oplossingen te vinden. Problematisch wordt het wanneer je zoveel aan het denken bent dat je niet meer geniet van andere dingen in het leven. Dat kan zijn wanneer een probleem of situatie:

 • onduidelijk blijft (onrustige gevoelens),
 • niet oplosbaar is (door het verlies van iets dierbaars zoals een persoon of baan),
 • je op een negatieve manier confronteert met jezelf (door gebrek aan zelfvertrouwen of fouten die je hebt gemaakt) of
 • eigenlijk niet realistisch is (door bijvoorbeeld perfectionisme).

Nu is het zo dat je wel vaker negatieve dingen mee maakt  in je leven en dat lang niet alles je aan het tobben zet. Wat bepaalt dan welke ervaringen uit het verleden bewust of onbewust blijven terug komen? Dit heeft veel te maken met  wat voor jou belangrijk is in dit leven en of je hierin achterstallig onderhoud hebt.  Dit voel je meestal door mentale en lichamelijke spanning. Voor bovenstaande problemen en situaties geldt dan ook dat:

 • voor onduidelijkheid inzicht nodig is,
 • voor onoplosbare zaken (rouw)verwerking nodig is,
 • voor negatieve confrontatie met jezelf, zelfacceptatie nodig is en
 • voor gebrek aan realiteitszin, zelfinzicht nodig is.

Je kunt alleen minder tobben als je ook minder geconfronteerd wordt met achterstallig onderhoud in de vorm van mentale en lichamelijke spanning

Helemaal niet nadenken is doorgaan

Ik kom wel eens beroepsmatig zakenmensen tegen die niet ervaren dat ze teveel nadenken. Zij voelen niet de misère van persoonlijke problemen. Een probleem moet door hen worden opgelost en is dat niet (meteen) mogelijk, dan gaan ze over tot de orde van de dag. Dit is eigenlijk het ultieme hup-schouders-eronder gevoel. Ze denken er dus geen seconde meer over na. Het nadeel hiervan is dat zij voor buitenstaanders vaak hard overkomen en zelf slecht kunnen genieten van de dingen om hen heen. Ze zijn immers aan het doorgaan, en ga je door, dan sta je minder stil bij de mooiere momenten, zoals dat lekkere voorjaarszonnetje.

Het is dus eigenlijk ook niet stoppen met denken wat je blijer kan maken. Het heeft meer te maken met het uitsluiten van negatieve gedachtes, zodat positieve dingen beter binnen komen.

Loslaten is geen werkwoord

stoppen met denken en roze olifantjesNegatieve gedachtes wegdrukken is niet iets wat je zomaar kunt doen. Probeer je niet aan roze olifantjes te denken, dan denk je er juist aan. Als tussenoplossing heeft de mens ooit verzonnen om zichzelf dan maar te verdoven door bijvoorbeeld alcohol te drinken of een jointje te roken.  Je verdooft hiermee echter niet alleen de pijn of het denken aan een probleem, maar ook de rest van wat je voelt. Dit “werkt” overigens alleen maar wanneer je ook iets leuks doet. Je gaat bijvoorbeeld stappen met vrienden of  zit gezellig te kletsen met je familie. Zit je alleen verdooft op de bank dan word je daar meestal niet blijer van en dat is een understatement.

Afleiding helpt

Hoe kun je dan wel die negatieve gedachtes een halt toeroepen? Afleiding speelt hierin een belangrijke rol. Het zorgt ervoor dat iets anders waar je mee bezig bent prominenter aanwezig is, waardoor de negatieve gedachte minder kans krijgt. Beroepsmilitairen kennen dit principe vaak. Zeker wanneer ze heftige dingen meemaken op uitzending, sporten ze vaak heel erg intensief, waardoor de negatieve gedachtes minder naar boven komen. Het is niet voor niets dat problemen voor hen vaak pas ontstaan wanneer ze weer rustig thuis zijn.  Dan is er gewoonweg teveel tijd om te kunnen nadenken. Ook zij moeten vaak eerst achterstallig onderhoud plegen om weer gewoon in de maatschappij te kunnen functioneren.

Omgaan met rust

Afleiding is dus goed wanneer je je verleden op orde hebt. Dan nog kan dat nadenken je overvallen zeker wanneer je het rustig hebt.  Je kunt niet in je hoofd een andere film opzetten. Wat je wel kunt doen is gebruik maken van je lichaam zodat deze je afleidt. Dat klinkt wellicht gek maar is dat niet. Denk maar eens aan intensief sporten. Wanneer je bijvoorbeeld harder rent dan dat je kan, zal je dat intens voelen in je lichaam. Je hart probeert angstvallig het bloed rond te pompen, je longen snakken naar lucht en je benen doen zeer. Het denken is dan echt even een ondergeschikte aan het lichaam. Andere dingen die zo voor je kunnen werken zijn bijvoorbeeld seks, massages, sauna bezoek, enzovoort.

Bewustzijn trainen

Realistisch gezien kun je natuurlijk niet altijd actief bezig zijn. Je lichaam heeft ook rust nodig. Dat zijn vaak juist de momenten waarop je waarschijnlijk soms wat minder zou willen nadenken. Hoe krijg je dat voor elkaar? Een opstap hier naar toe is bijvoorbeeld yoga, waarbij je je lichaam gebruikt om rust te creëren in je hoofd. Tijdens een yogales helpt de leraar je nog door met woorden te vertellen wat je moet doen met je lichaam. Die woorden zijn dan afleiding maar ook wat je vervolgens met je lichaam doet. Je raakt hierdoor je lichamelijke en mentale spanning kwijt. Hoe vaker je dit oefent des te meer er ook een automatisme ontstaat die je op jezelf kunt toepassen. Vaak zitten er in dat soort lessen ook geleide meditaties. Er wordt een verhaal vertelt waarbij je je bewust wordt gemaakt van alles wat je in je lichaam voelt. Hierbij word je ook gestimuleerd om (spier)spanning los te laten.

Meditatie en/of mindfulness kunnen ook helpen. Ook dit is gericht op het actief inzetten van al je zintuigen waardoor het denkproces gewoonweg minder belangrijk wordt. Dit doe je door heel bewust te zien, horen,  voelen, proeven en ruiken. Het denkproces mag er ook zijn maar hierover oordeel je dan niet. Het is niet goed en niet slecht. Het is er gewoon. Dit voor elkaar krijgen vergt veel oefening en is meestal ook uiteindelijk een manier van leven.

(Hier kun je meer over bewustzijn lezen)

 

Info:
Veel van de in deze tekst besproken onderwerpen zijn terug te vinden in mijn boek “Is er nog gevoel?”. Deze heeft overigens als ondertitel “relatietherapie voor aan de keukentafel”.  Dit gaat niet alleen over de relatie van jou met anderen maar ook juist over de relatie met jezelf.